Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4873/28-02-2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420. 20-05-2022 09:59 20-05-2022 09:59
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7079/28-03-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82398. 20-05-2022 08:44 20-05-2022 08:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με διπλωματούχο Ηλεκτρονικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχανικό Υπολογιστών Κ.Ε ΕΛΚΕ 81880. 16-05-2022 09:21 16-05-2022 09:21
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6168/15-03-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485. 11-05-2022 10:44 11-05-2022 10:44
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόσληψης Συμβασιούχου - Σχολή ΗΜΜΥ 06-05-2022 13:33 06-05-2022 13:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ στο πλαίσιο έργων Erasmus + K.E. 82608 05-05-2022 12:31 05-05-2022 12:31
Ανταποδοτικές υποτροφίες Σχολής ΑΡΧ εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2021-2022 Κ.Ε. 82571 04-05-2022 14:24 04-05-2022 14:24
Ανταποδοτικές υποτροφίες Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2021-2022 Κ.Ε. 82571 04-05-2022 13:17 04-05-2022 13:17
Ανταποδοτικές υποτροφίες Σχολής ΗΜΜΥ εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2021-2022 Κ.Ε. 82571 04-05-2022 12:07 04-05-2022 12:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για επτά (7) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82291. 29-04-2022 12:36 29-04-2022 12:36
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6817/2022 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81960. 29-04-2022 10:03 29-04-2022 10:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82606. 18-04-2022 12:46 18-04-2022 12:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82606. 18-04-2022 09:13 18-04-2022 09:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με ΠΕ Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος K.E. 82358 15-04-2022 13:26 15-04-2022 13:26
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6589/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81530. 15-04-2022 08:32 15-04-2022 08:32
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012