Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων-ΚΑΕ 7131 για τις ανάγκες των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-04-2023 10:32 26-04-2023 10:32
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82620 10-03-2023 11:26 19-04-2023 13:31
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου της καλής λειτουργίας και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης 07-04-2023 16:03 07-04-2023 16:03
Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) και Χημικών Μηχανικών/Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2023 06-04-2023 10:28 06-04-2023 15:32
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πρόσκληση Νο 3234/5.4.2023). 05-04-2023 14:51 05-04-2023 14:51
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου και έκδοσης πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των τριάντα τριών (33) ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 31-03-2023 10:40 31-03-2023 10:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των υποδομών του DΑΤΑ CENTER του Πολυτεχνείου Κρήτης 27-03-2023 14:23 27-03-2023 14:23
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων σε δύο (2) τμήματα Κ.Ε. 82420 27-03-2023 11:33 27-03-2023 11:33
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συμβατικού και λοιπού εξοπλισμού (πλην επιστημονικού και ερευνητικού) του Πολυτεχνείου Κρήτης 15-03-2023 10:39 15-03-2023 10:39
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου και κήπων του Πολυτεχνείου Κρήτης 22-02-2023 09:57 22-02-2023 09:57
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για συντήρηση Πρασίνου και Κήπων του Π.Κ. για το έτος 2023 20-02-2023 12:28 20-02-2023 12:28
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82620 13-10-2022 19:46 10-02-2023 11:08
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82620 17-01-2023 14:58 10-02-2023 11:05
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του Έργου "Συντήρηση και επισκευή μεμονωμένων κουφωμάτων και μεταλλικών κατασκευών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης" 25-01-2023 14:09 25-01-2023 14:09
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κι εγκατάσταση σκιάστρων (ρόλερ και περσίδων) για τις αίθουσες συνελεύσεων και συνεδριάσεων των κτιριακών συγκροτημάτων του Συμπληρωματικού κτιρίου των Σχολών Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης και Αρχ. Μηχανικών 18-01-2023 11:32 18-01-2023 11:32
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012