Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξαρτημάτων κατασκευής πρωτότυπων ηλεκτρονικών πλακετών, στα αγωνιστικά οχήματα της ομάδας TUCer Κ.Ε.81455 12-05-2022 09:21 12-05-2022 09:21
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού Κ.Ε. 82189 10-05-2022 12:38 10-05-2022 12:38
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop) και λοιπών περιφερειακών συστημάτων Κ.Ε.82547 10-05-2022 12:27 10-05-2022 12:27
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξαρτημάτων κατασκευής πρωτότυπων ηλεκτρονικών πλακετών, των αγωνιστικών οχημάτων της ομάδας TUCer Κ.Ε.81455 03-05-2022 14:35 03-05-2022 14:35
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια επιστημονικού οργάνου Κ.Ε. 82606 03-05-2022 09:10 03-05-2022 09:10
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξαρτημάτων κατασκευής πλαισίων αγωνιστικών οχημάτων της ομάδας TUCer Κ.Ε.81455 28-04-2022 09:55 28-04-2022 09:55
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού, ειδικότερα ενός φορητού υπολογιστικού μηχανήματος, ενός monitor και ενός εκτυπωτή Κ.Ε ΕΛΚΕ 82531. 27-04-2022 11:25 27-04-2022 11:25
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών Κ.Ε. 82049 26-04-2022 13:22 26-04-2022 13:22
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για προμήθεια αναλωσίμων (εργαστηριακών και η/υ) Κ.Ε. 82420 20-04-2022 11:11 20-04-2022 11:11
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια επιστημονικών οργάνων Κ.Ε. 81970 19-04-2022 15:09 20-04-2022 07:57
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2022 19-04-2022 15:09 19-04-2022 15:09
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών των Σχολών ΜΗΧΟΠ και ΧΗΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2022 12-04-2022 11:42 19-04-2022 14:44
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών και χημικών αναλωσίμων Κ.Ε. 82479 19-04-2022 10:22 19-04-2022 10:22
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πραγματοποίηση ημερησίων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός Κρήτης, της Σχολής ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης , για το 2022 15-04-2022 13:19 15-04-2022 13:19
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξαρτημάτων πρωτότυπων κατασκευών της ομάδας TUCer Κ.Ε.81455 15-04-2022 10:05 15-04-2022 10:05
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012