Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση προθεσμίας για την προκήρυξη 2 υποτροφιών από το <<κληροδότημα Ι.Παπαδόπετρου>>

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-02-2010 10:22 από Kokona Eleni Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: ekokona<στο>mail.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.
  Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές-τριες του Πολυτεχνείου Κρήτης Σφακιανής καταγωγής οτι, μετά την τελευταία δημοσίευση στον τύπο (1/02/2010) της συνημμένης προκήρυξης για την χορήγηση δυο(2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος <<Ιωσήφ Παπαδόπετρου >> μπορούν να καταθέσουν την σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και της 18/3/2010 (αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή) στην Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης .

  Να ενημερωθεί ολη η Πολυτεχνειακή κοινότητα.

  Ελένη Κοκονά
  Τμήμα Σπουδών
  Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012