Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυκτικού μέσου (freon) για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-09-2020 13:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 15-09-2020 13:40

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ψυκτικού μέσου (freon), διαφόρων τύπων, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης Π2.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 25.9.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Παναγιώτης Παίζάκης


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012