Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Βασιλακόπουλου Παναγιώτη - Σχολή ΗΜΜΥ

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-07-2021 13:49 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 29/07/2021 10:00
  Λήξη: 29/07/2021 11:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  θέμα
  Σχεδίαση & Υλοποίηση Χαμηλού Κόστους Αμφίδρομης Ενσωματωμένης Ζεύξης Οπισθοσκέδασης
  Design & Implementation of a Low-Cost Bidirectional Embedded Backscatter Link 

  Εξεταστική Επιτροπή
  Καθηγητής Άγγελος Μπλέτσας (επιβλέπων)
  Καθηγητής Απόστολος Δόλλας
  Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης 

  Abstract
  This work exploits low-cost, low-power and innovative hardware solutions for bidirectional backscatter links at 2.4 GHz. Moreover, a custom backscatter tag for sensing and RFID application is designed and implemented, able to send data up to 60 meters away with packet error rate (PER) in the order of 3.7%. The tag is also capable of receiving data and its power consumption can be less than 0.27 mW for 4.5 seconds of continuous operation. The tag cost per unit does not surpass 5 Euros. The receiver of the tag is based on a custom, comparator-based design, using on-off keying (OOK) modulation. In addition, a solar energy harvesting system is designed, offering an energy-autonomous link. Based on this tag, a prototype environmental humidity sensor node is implemented and demonstrated.


  Meeting ID: 920 2452 5064
  Password: 399816 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012