Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • 2ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ATHENS SPACE & SATELLITE INDUSTRY SUMMIT”: « ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»

2ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ATHENS SPACE & SATELLITE INDUSTRY SUMMIT”: « ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-06-2022 13:46 από Apostolopoulou Maria Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mapostolopoulou<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  2ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ATHENS SPACE & SATELLITE INDUSTRY SUMMIT”: « ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»


  Συνημμένα:

  • 4012.pdf
   Μεταφορτώσεις: 255, Μέγεθος: 1 MB application/pdf
 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012