Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Job offers for PhD candidates in the field of Electrical Engineering

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-09-2022 08:51 από Papadogeorgaki Eleni Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: epapadogeorgaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Dear Partner Universities,

  We would like to inform you that we currently have two interesting job offers for PhD candidates in the field of Electrical Engineering here at our Institute for Communications Technology, TU Braunschweig: We are looking for Scientific Assistants (m/f/d) in the area of Communications Engineering and Resilient Networks as well as in Mobile Radio and Terahertz Communication Systems.

  Please find the detailed job offers attached and please forward this information to potentially interested students at your corresponding Departments, Faculties or Institutes.

  For any questions or more information, please do not hesitate to contact Mrs. Inga Schleicher (Schleicher@ifn.ing.tu-bs.de).

  Thank you very much in advance!

   

  Technische Universität Braunschweig

  International House – Mobilitätsbüro | International House – Mobility Office

  Bültenweg 74/75
  38106 Braunschweig
  Germany

  www.tu-braunschweig.de/international

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012