Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έναρξη χειμερινού εξαμήνου για το ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-10-2022 10:52 από Raka Stella Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: sraka<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Κύρια: ΕΤΕΠ ΜΗΧΟΠ. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΗΧΟΠ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΗΧΟΠ

  Το ΠΜΣ Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον της Σχολής ΜΗΧΟΠ ξεκινάει τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-23 από τη Δευτέρα 10/10/22.

  Τα προσφερόμενα μαθήματα, οι διδάσκοντες και οι ώρες γνωριμίας για την πρώτη εβδομάδα φαίνονται παρακάτω:

  Πρόγραμμα πρώτων συναντήσεων από 10/10/22 έως 14/10/22

  Δευτέρα 16.00: Ειδικά Κεφάλαια Υπολογιστικής Ανάλυσης στις Γεωεπιστήμες, Δρ. Κ. Μπλαζάκης, Αίθουσα Μ4.101

  Δευτέρα 17.00: Ασφάλεια Βιομηχανικών Συστημάτων και Διαχείριση του Κινδύνου, Δρ. Γ. Μπαζδάνης, Αίθουσα Μ4.001

  Τρίτη 10.00: Πολιτική Οικονομία του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Καθ. Γ. Λιοδάκης, Αίθουσα Μ4.101

  Τρίτη 11.00: Περιβαλλοντικός Έλεγχος στην Παραγωγή Ενέργειας, Καθ. Δ. Βάμβουκα, Γραφείο Μ2.013

  Τρίτη 14.00: Ανάλυση Χρονοσειρών, Επ. Καθ. Εμμ. Βαρουχάκης, Γραφείο Μ3.206

  Τετάρτη 09.00: Γεωϋλικά και Περιβάλλον, Καθ. Γ. Χρηστίδης, Γραφείο Μ2.109

  Τετάρτη 10.00: Σχεδιασμός Μεταλλευτικών Έργων και Σηράγγων, Επ. Καθ. Γ. Ξηρουδάκης, Γραφείο Μ1.201

  Τετάρτη 11.00: Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον, Αν. Καθ. Εμμ. Στειακάκης, Εργαστήριο Μ1.111

  Τετάρτη 12.00: Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος και Ανάλυση Ψηφιακής Εικόνας, Καθ. Π. Παρτσινέβελος, Εργαστήριο Μ1.212

  Σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθεί κάποιος στις παραπάνω συναντήσεις, μπορεί να επικοινωνήσει για πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα απευθείας με τους διδάσκοντες.


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012