Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη, υγραέριο) για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-12-2022 17:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια καυσίμων (Τμήμα 1:πετρέλαιο θέρμανσης, Τμήμα 2: αμόλυβδη βενζίνη, Τμήμα 3: υγραέριο) για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθ. 1781/13.12.2022 πρόσκλησης.

  Συνολικός προϋπολογισμός : 33.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Δύναται να υποβληθεί προσφορά είτε για το σύνολό των Τμημάτων είτε για ένα ή περισσότερα από αυτά.

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 21.12.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012