Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-04-2010 12:07 από Papadogeorgaki Eleni Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: epapadogeorgaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

  Η ετήσια Τελετή Απονομής Υποτροφιών Επίδοσης και Αριστείας

  θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 και ώρα 6 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Κτηρίου Επιστημών.

  Επισυνάπτονται οι πίνακες με τους δικαιούχους φοιτητές και φοιτήτριες ανά Τμήμα.

  Οι πίνακες αυτοί θα αναρτηθούν επίσης στις Γραμματείες των Τμημάτων.

  Ακολουθεί επεξήγηση των κριτηρίων στα οποία βασίστηκε η επιλογή των δικαιούχων.

  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
  Κριτήρια:
  I) Ο μεγαλύτερος μέσος όρος βαθμολογίας Μ.Ο (μ), στα μ μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους, για το οποίο κρίνεται η επίδοσή του, τα οποία πέρασε επιτυχώς ο φοιτητής, με τον περιορισμό ότι μ / ΠΠΣ ≥ 0,85.
  Και
  II)
  Cμ / CΠΠΣ ≥ 0,85 Για όσους ολοκλήρωσαν το 1ο έτος σπουδών
  Cμ / CΠΠΣ ≥ 0,89 Για όσους ολοκλήρωσαν το 2ο έτος σπουδών
  Cμ / CΠΠΣ ≥ 0,92 Για όσους ολοκλήρωσαν το 3ο έτος σπουδών
  Cμ / CΠΠΣ ≥ 0,93 Για όσους ολοκλήρωσαν το 4ο έτος σπουδών
  Cμ / CΠΠΣ ≥ 0,94 Για όσους ολοκλήρωσαν το 5ο έτος σπουδών

  Όπου:
  μ: αριθμός μαθημάτων που πέρασε επιτυχώς το ακαδημαϊκό έτος , για το οποίο κρίνεται.
  ΠΠΣ: αριθμός μαθημάτων του πρότυπου προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος , για το οποίο κρίνεται ο φοιτητής.
  Μ.Ο (μ): μέσος όρος βαθμολογίας στα μ μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους , για το οποίο κρίνεται.
  Cμ: αριθμός μαθημάτων που πέρασε αθροιστικά από την αρχή της φοίτησης μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο κρίνεται η επίδοσή του.
  CΠΠΣ: αριθμός των μαθημάτων αθροιστικά του πρότυπου ΠΠΣ μέχρι το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
  Κριτήριο:
  ΜΟΡΙΑ = 2,5 * μ / ΠΠΣ + Μ.Ο Επίδοσης με τον περιορισμό μ > 6 και Μ.Ο Επίδοσης ≥ 6.50 (Λίαν Καλώς)
  Όπου:
  μ: αριθμός των μαθημάτων που πέρασε επιτυχώς ο φοιτητής για το ακαδημαϊκό έτος που κρίνεται.
  ΠΠΣ: αριθμός του προτύπου προγράμματος σπουδών του κάθε έτους .
  Μ.Ο (μ): μέσος όρος βαθμολογίας στα μ μαθήματα.

  Συνημμένα:

  • FINAL - MPD.xls
   Μεταφορτώσεις: 1395, Μέγεθος: 24 KB application/vnd.ms-excel
  • FINAL - MHXOP.xls
   Μεταφορτώσεις: 1407, Μέγεθος: 25 KB application/vnd.ms-excel
  • FINAL - HMMY.xls
   Μεταφορτώσεις: 1416, Μέγεθος: 26 KB application/vnd.ms-excel
  • FINAL - MIPER.xls
   Μεταφορτώσεις: 1400, Μέγεθος: 23 KB application/vnd.ms-excel
  • FINAL - ARXITE.xls
   Μεταφορτώσεις: 1387, Μέγεθος: 23 KB application/vnd.ms-excel
 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012