Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση εργασίας με πτυχιούχο/διπλωματούχο πληροφορικής στη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης 23-10-2020 13:55 23-10-2020 13:55
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης για δώδεκα (12) μήνες. 21-10-2020 13:18 21-10-2020 13:18
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 15167/202 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82059 21-10-2020 12:53 21-10-2020 12:53
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για οκτώ (8) μήνες Κ.Ε 81799. 21-10-2020 11:03 21-10-2020 11:03
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 15104/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82255. 21-10-2020 09:04 21-10-2020 09:04
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως δύο (2) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για εννέα (9) μήνες Κ.Ε 82270. 16-10-2020 14:30 16-10-2020 14:30
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12577/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82230 15-10-2020 14:29 15-10-2020 14:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης Κ.Ε 82231. 14-10-2020 14:49 14-10-2020 14:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης Κ.Ε 82095. 14-10-2020 11:22 14-10-2020 11:22
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 14725/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81877. 13-10-2020 15:18 13-10-2020 15:18
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 15136/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82264. 13-10-2020 14:25 13-10-2020 14:25
Προκήρυξη και Περίληψη προκήρυξης μιας (1) νέας θέσεως ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 02-10-2020 10:26 02-10-2020 10:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ΚΕ 82076. 30-09-2020 12:19 30-09-2020 12:19
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου με διπλ/χο Αρχιτέκτονα Μηχανικό για διδασκαλία μαθημάτων Πολεοδομικού-Χωροταξικού Σχεδιασμού στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης 30-09-2020 11:22 30-09-2020 11:22
Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15448/23-09-2020 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13570/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82014 30-09-2020 09:03 30-09-2020 09:03
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012