Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης μιας (1) νέας θέσης ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης 25-01-2021 12:01 25-01-2021 12:01
Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης δύο θέσεων ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης 22-01-2021 13:59 22-01-2021 13:59
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22009/20 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82130. 21-01-2021 15:51 21-01-2021 15:51
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21018/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81548 21-01-2021 15:26 21-01-2021 15:26
Προκήρυξη και Περίληψη προκήρυξης μιας νέας θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης 21-01-2021 14:29 21-01-2021 14:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΔΑ: 9Κ4Π469Β6Ν-ΑΟΜ) 19-01-2021 12:09 19-01-2021 12:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως δύο (2) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. 15-01-2021 09:37 15-01-2021 09:37
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2 συμβάσεις μίσθωσης έργου με διπλ/χους ΗΜΜΥ, πτυχιούχους Πληροφορικής/Επ. Υπολογιστών Κ.Ε. 82126 14-01-2021 22:10 14-01-2021 22:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για δύο (2) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82291. 14-01-2021 13:32 14-01-2021 13:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύμβαση μίσθωσης έργου για δύο (2) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82291. 14-01-2021 13:32 14-01-2021 13:32
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με 20068/27-11-2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82255. 14-01-2021 09:24 14-01-2021 09:24
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 20776/01-12-2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε 81895. 14-01-2021 08:40 14-01-2021 08:40
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21083/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82358 13-01-2021 19:06 13-01-2021 19:06
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19475/2020 πρόσκλησης για θέση ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ Κ.Ε. 82105 05-01-2021 10:16 05-01-2021 10:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στις Σχολές Η.Μ.Μ.Υ. και ΜΗΧ.Ο.Π. για το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 29-12-2020 12:54 29-12-2020 12:54
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012