Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών

Ανακοινώσεις παρουσιάσεων διπλωματικών, μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Λύρα Μαρκέλλα-Ζιζέλ-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ 17-02-2023 08:52 17-02-2023 08:52
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Παντελιδάκη Κωνσταντίνα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ 16-02-2023 10:17 16-02-2023 10:17
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-ΜΠΕΣΗ Νεφέλη-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ 15-02-2023 15:55 15-02-2023 15:55
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Καλαρίδη Χρήστου, Σχολή ΜΗΧΟΠ 15-02-2023 15:38 15-02-2023 15:38
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ευγενίας Διαμαντοπούλου, Σχολή ΜΗΧΟΠ. 15-02-2023 15:17 15-02-2023 15:17
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Κουστουμπάρδη Χρήστου-Γεράσιμου, Σχολή ΜΠΔ 15-02-2023 14:13 15-02-2023 14:13
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Δημητρίου Σταυρουλάκη, Σχολή ΜΠΔ 13-02-2023 15:00 13-02-2023 15:00
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Βαμβακιά Μαρία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ 13-02-2023 14:24 13-02-2023 14:24
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Καντουνατάκη Σοφίας, Σχολή ΜΠΔ 13-02-2023 14:10 13-02-2023 14:10
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Δημοσθένη Σαββάκη, Σχολή ΜΠΔ 13-02-2023 10:24 13-02-2023 10:24
Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Λιγκουνάκη Εμμανουήλ, Σχολή ΜΠΔ 09-02-2023 15:14 09-02-2023 15:14
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Εμμανουήλ Λημναίου - Σχολή ΗΜΜΥ 09-02-2023 07:39 09-02-2023 07:39
Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Τσουρβάκα Νικολάου, Σχολή ΜΠΔ 08-02-2023 10:46 08-02-2023 10:46
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παναγιώτη Ηλιάδη - Σχολή ΗΜΜΥ 07-02-2023 11:33 07-02-2023 11:33
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μπουλινάκη Ειρήνη-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ 06-02-2023 11:59 06-02-2023 11:59
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012