Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Διευκρίνιση για την πρόσκληση υποβολής προσφορών 4150/07.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012831423) για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για τις ανάγκες της  Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 09-06-2023 10:38 09-06-2023 10:38
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Υλικών Εκπαίδευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 08-06-2023 08:51 09-06-2023 10:34
Διευκρίνιση για την πρόσκληση υποβολής προσφορών 4150/07.06.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012831423) για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης 09-06-2023 10:13 09-06-2023 10:13
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 06-06-2023 12:26 06-06-2023 12:26
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών & εξαρτημάτων, για την αποκατάσταση των υδραυλικών βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης. 02-06-2023 13:35 02-06-2023 13:35
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού 02-06-2023 09:14 02-06-2023 09:14
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και μονώσεων για την αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης 31-05-2023 13:21 31-05-2023 13:21
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 23-05-2023 12:58 23-05-2023 12:58
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ηλεκτρικές συσκευές των Φοιτητικών Εστιών & της Φοιτητικής Λέσχης, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 23-05-2023 12:36 23-05-2023 12:36
Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης 17-05-2023 11:27 17-05-2023 11:27
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης 16-05-2023 13:53 16-05-2023 13:53
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Εργαστηριακών ειδών του ΚΑΕ 4121 για τις ανάγκες της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 09-05-2023 10:26 09-05-2023 10:26
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών και βοηθητικού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών - ΚΑΕ 7123 για τις ανάγκες των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης 05-05-2023 12:34 05-05-2023 12:34
Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και χρήσης διαδραστικού συστήματος QuaLiSID, σε δύο (2) τμήματα Κ.Ε. 82270 02-05-2023 14:34 02-05-2023 14:34
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών πραγματοποίησης ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών/ασκήσεων της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2023 02-05-2023 13:03 02-05-2023 13:03
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012