Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών και εξαρτημάτων για τη συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών μηχανών και λοιπού εξοπλισμού της ΔΤΔΥΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-07-2022 17:07 14-07-2022 13:13
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για συμβόλαια συντήρησης εκτυπωτών/ φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης 13-07-2022 15:01 13-07-2022 15:01
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και τηλεόρασης-μόνιτορ Κ.Ε.81970 12-07-2022 13:36 12-07-2022 13:36
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστήματος ηλεκτροκίνησης με βηματικό κινητήρα Κ.Ε ΕΛΚΕ 81455. 12-07-2022 12:21 12-07-2022 12:21
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτροβαλβίδων για τις στοίβες κυψελών Η2 Κ.Ε ΕΛΚΕ 81455. 08-07-2022 15:17 08-07-2022 15:17
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός κιτ απομόνωσης γενετικού υλικού από δείγματα εδάφους Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999. 08-07-2022 09:26 08-07-2022 09:26
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και μηχανήματος εκτύπωσης Κ.Ε.82081 05-07-2022 14:21 05-07-2022 14:21
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών περιφερειακών συστημάτων Κ.Ε.82291 05-07-2022 09:40 05-07-2022 09:40
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υδραυλικών ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-07-2022 15:16 01-07-2022 15:16
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-07-2022 15:07 01-07-2022 15:07
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Σιδεροπρίονο Ταινίας) Κ.Ε.81970 01-07-2022 11:19 01-07-2022 11:19
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών διεξαγωγής συνεδρίου - 100ης Συνόδου Πρυτάνεων 17/07/2022 - 20/07/2022 28-06-2022 14:07 28-06-2022 14:07
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και συγκεκριμένα Ρυθμιστών ροής μάζας (Mass Flow Controllers) και Μονάδας ελέγχου Κ.Ε. 82549 28-06-2022 11:20 28-06-2022 11:20
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια γραφικής ύλης και προωθητικού υλικού του Γραφείου Erasmus, σε δύο (2) τμήματα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Κ.Ε.82367 27-06-2022 15:14 27-06-2022 15:14
Πρόσκληση υποβολής προσφορών την ανάθεση υπηρεσιών οπτικοακουστικής κάλυψης/υποστήριξης της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την Προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης Κ.Ε. 82609 27-06-2022 14:40 27-06-2022 14:40
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012