Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για (συν-)διδασκαλία μαθήματος "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός" της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για (συν-)διδασκαλία μαθήματος "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός" της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-09-2020 14:42 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον"», με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82059 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κωνσταντίνο Προβιδάκη ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωιτκού δικαίου για την ανάθεση της διδασκαλίας (συν-διδασκαλίας) του μαθήματος με τίτλο "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός" της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείυο Κρήτης σε διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ όπου θα αναφέρεται εξωτερικά:

  (στοιχεία αποστολέα)

  Πρόταση κου/κας ………………. , e-mail: ………….. (ώστε να καταστεί εφικτή ηεπικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να του γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)
  (στοιχεία παραλήπτη) Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 15167/17-09-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
  κα Μαρία Κουντουράκη, τηλ. 28210 37037
  κα Μαρία Κατσιούλη, τηλ. 28210 37040

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (δηλαδή κρίσιμη για το στοιχείο του εμπρόθεσμου είναι η ημερομηνία αποστολής και όχι παραλαβής του φακέλου).


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012