Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Σιώκα Ευθυμία, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-09-2022 10:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 21/09/2022 09:30
  Λήξη: 21/09/2022 10:30

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

   

  Ονοματεπώνυμο: ΣΙΩΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ………………………………………

  Αριθμός Μητρώου: 2019019014………………………………………

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕIΝΗ………………………………………

  Τίτλος στα Αγγλικά: WORK STRESS AND OCCUPATIONAL HYGIENE………………………………………

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ………………………………………

  Πρώτο Μέλος: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ………………………………………

  Δεύτερο Μέλος: ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ…………………….………….……

   

  Περίληψη

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Το επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική υγιεινή θεωρείται παγκοσμίως ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας που καλούνται να αντιπαρατάσσουν οι εργαζόμενοι ως διαχειριστές αυτής της κατάστασης και για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης του εργατικού δυναμικού, αλλά και ως προϋπόθεση για την καλή λειτουργία της επιχείρησης ή του οργανισμού του οποίου προΐστανται. Επιβαρύνει τόσο την ψυχική υγεία και σωματική υγεία των εργαζομένων, όσο και την απόδοσή τους στην εργασία και σε συνδυασμό με την εργασιακή ανασφάλεια συγκροτούν ένα συνεχόμενο κίνδυνο για τη σχέση εργαζομένων και εργοδοτών.

  Αρχικά, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι επιπτώσεις του εργασιακού άγχους στους νοσηλευτές που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο τομέα, να αναζητηθούν οι παράγοντες που ευθύνονται γι’ αυτό και να παρουσιαστούν λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται.

  Θα πραγματοποιηθεί μια έρευνα για το πως επίδρασε η πανδημία COVID-19 στην ψυχική υγεία του νοσηλευτικού προσωπικού που δραστηριοποιείται στο νοσοκομείο Καρδίτσας. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας θα αναπτύξω ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις σχετικές του εργασιακού άγχους, την εργασιακή ανασφάλεια, την πανδημία COVID-19 και την εμπλοκή με το επάγγελμα.

   

  Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: Occupational stress and occupational hygiene are widely regarded as the most serious health issues that employees must address as managers of this situation, both to secure the well-being of the workforce and as a prerequisite for the proper operation of the firm or organization they lead. It strains employees' emotional and physical health as well as their performance at work, and when paired with job instability, it poses a continual risk to the connection between employees and employers. Initially, the purpose of this paper is to examine the effects of occupational stress on public-sector nurses, to identify the factors that contribute to it, and to provide solutions to the problems that arise. An investigation will be conducted to determine how the COVID-19 pandemic affects the mental health of nursing personnel of Karditsa Hospital. As part of this study, I plan to develop a questionnaire with questions regarding job stress, employment insecurity, and the COVID-19 pandemic in relation to the health sector.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 21/9/2022

  Ώρα: 09:30

  Χώρος Εξέτασης Αίθουσα:https://tuc-gr.zoom.us/j/99928390091?pwd=eVVESDQ2K01ZbDRCMnNjMERKeFFzUT09…… • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012