Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Στρατούρη Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-11-2022 12:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 08/12/2022 13:00
  Λήξη: 08/11/2022 14:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   

  Ονοματεπώνυμο: Στρατούρης Ιωάννης

  Αριθμός Μητρώου: 2014010167

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Μελέτη Σκοπιμότητας της χρήσης ΑΠΕ σε τουριστικές περιοχές

  Τίτλος στα Αγγλικά: ………………………………………

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Κονσολάκης Μιχαήλ

  Πρώτο Μέλος: Παπαευθυμίου Σπυρίδων

  Δεύτερο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος

   

  Περίληψη

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Με το πέρασμα των χρόνων η ζήτηση της ενέργειας αυξάνεται συνεχώς. Ειδικότερα, στον τομέα του τουρισμού οι ενεργειακές απαιτήσεις ποικίλουν και περιλαμβάνουν τόσο τη λειτουργία των τουριστικών υποδομών, όσο και τις μεταφορές από και προς τους προορισμούς αυτούς. Ωστόσο, η επιβάρυνση που προκαλείται στο περιβάλλον, υποδεικνύει την ανάγκη για αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), προκειμένου να ελαττωθεί η επιδείνωση της υπάρχουσας κατάστασης. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σκοπιμότητας, της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε τουριστικές περιοχές. Ειδικότερα, η μελέτη στοχεύει στον εντοπισμό προβλημάτων και ευκαιριών για την εξεύρεση κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων, σταθμίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθεί μία επισκόπηση των υπαρχουσών και των υπό ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων για τη χρήση των ΑΠΕ σε επιμέρους τουριστικές περιοχές. Ιδιαίτερα θα  μελετηθούν οι λειτουργικές, οι οικονομικές και οι τεχνικές πτυχές της αξιοποίησης των ΑΠΕ με στόχο μία βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας αναμένεται να οδηγήσουν σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα, τα οποία θα καθορίσουν αν η αξιοποίησή των ΑΠΕ είναι συμφέρουσα και εφικτή να υλοποιηθεί. Λέξεις κλειδιά: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τουρισμός, σκοπιμότητα

  Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: Over the years the demand for energy is constantly increasing. In particular, in the tourism sector, energy requirements vary and include both the operation of tourism infrastructure and transport to end from these destinations. However, the burden on the environment indicates the need to use Renewable Energy Sources (RES) in order to reduce the deterioration of the existing situation. The purpose of this paper is to investigate the feasibility of utilizing Renewable Energy Sources in tourist areas. In particular, the study aims to identify problems and opportunities to find appropriate alternatives, weighing their advantages and disadvantages. In more detail, there will be an overview of existing and ongoing research actions for the use of RES in individual tourist areas. In particular, the functional, economic and technical aspects of the utilization of RES will be studied with the aim of a sustainable tourism development. The results of the feasibility study are expected to lead to substantiated conclusions, which will determine whether the utilization of RES is advantageous and feasible to be implemented. Key Words: Renewable Energy Sources (RES), tourism, feasibility

   

  Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: 8/12/2022 Ώρα: 13:00

  Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/99616725860?pwd=eHVGSjlUQWlWZ3hXaUtnTEp3Sk40QT09 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012