Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Σαρρή Ευτυχίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • 1
 • Συντάχθηκε 31-01-2023 13:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Γ4 - Κτίριο Γ4 (υπό κατασκευή), Γ4.0.01
  Έναρξη: 01/02/2023 13:00
  Λήξη: 01/02/2023 14:00

  Ονοματεπώνυμο:ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΑΡΡΗ

  Τίτλος:ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
  ΤΡΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

  Title:Postwar Greek organized country house
  Three case studies

  Τετάρτη 1  Φεβρουαρίου 2023, 13.00 μ.μ.
  Γ4(αίθουσα συνεδριάσεων)

  Εξεταστική Επιτροπή

      
  Καθηγήτρια:Κωτσακη Αμαλία (επιβλέπουσα)
  Καθηγητής: Τσακαλάκης Δημήτριος
  Επίκουρος  Καθηγητής :Κεφαλογιάννης Νεκτάριος

  Περίληψη

  Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των οργανωμένων παραθεριστικών οικισμών ως ιδιάζουσα παραγωγή κατοικίας στη μεταπολεμική Ελλάδα. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη τριών οργανωμένων παραθεριστικών οικισμών: Ο οικισμός στο Λιγονέρι Σπετσών, ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ανωτέρου Διδακτικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Βουρβουρού της Σιθωνίας Χαλκιδικής και ο παραθεριστικός οικισμός «Απολλώνιο» στο Πόρτο Ράφτη. Η διερεύνηση των παραπάνω οικισμών προέκυψε από το γεγονός ότι χτίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1960, περίπου, και απευθύνονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες οικιστών ως προς τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά και την οικονομική τους επιφάνεια. Μέσα από τη μελέτη των τριών υλοποιημένων παραδειγμάτων η ερευνητική εργασία επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν τη δομή των οικισμών, τη σχέση με την παράδοση στο πεδίο της δομής των οικισμών και της αρχιτεκτονικής των κατοικιών τους και στα χωρικά αποτυπώματα των κοινωνικών διαφοροποιήσεων στους υπό μελέτη οικισμούς. • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012