Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26215/20199 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος K.E. 82057 24-01-2020 14:20 24-01-2020 14:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για εννέα (9) μήνες. 24-01-2020 14:11 24-01-2020 14:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας θέσης Πτυχιούχου Φυσικού για δώδεκα μήνες (12) με σύμβαση μίσθωσης έργου. 24-01-2020 10:13 24-01-2020 10:13
Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων της 25677/2019 πρόσκλησης για 1 διπλ/χο Μηχανικό Περιβάλλοντος 16-01-2020 11:21 24-01-2020 09:41
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη έως 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε. 81548 21-01-2020 15:41 21-01-2020 15:41
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε. 81548 21-01-2020 15:35 21-01-2020 15:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης, με σύμβαση έργου για (17) μήνες. 20-01-2020 09:46 20-01-2020 09:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου για δεκαπέντε (15) μήνες. 15-01-2020 11:49 17-01-2020 13:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου για δώδεκα (12) μήνες. 16-01-2020 13:11 16-01-2020 13:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού, φροντιστηριακού και εργαστηριακού έργου στη Σχολή ΜΗΧΟΠ σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980. 16-01-2020 12:32 16-01-2020 12:32
Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25219/26-11-2019 πρόσκλησης. 15-01-2020 13:43 15-01-2020 13:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. 15-01-2020 08:57 15-01-2020 08:57
Σχολή ΜΗΠΕΡ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εργαστηριακών Βοηθών -Εαρινό εξάμηνο 2019-20 10-01-2020 13:27 10-01-2020 13:27
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2019-2020 στην Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης 1 θέση 09-01-2020 16:11 09-01-2020 16:11
Σχολή ΜΠΔ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες και εργαστηριακούς βοηθούς για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακ. έτους 03-01-2020 12:38 03-01-2020 12:38

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012