Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 17-05-2021 14:48 17-05-2021 14:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Κ.Ε. 82263. 17-05-2021 10:56 17-05-2021 10:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε 81800. 28-04-2021 11:35 28-04-2021 11:35
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6570/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82095. 28-04-2021 10:56 28-04-2021 10:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για οκτώ (8) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82262. 23-04-2021 09:19 23-04-2021 09:19
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση μίσθωσης έργου με πτυχιούχο Γεωλόγο ή διπλωματούχο Μηχανικό Ορυκτών Πόρων ή Μεταλλειολόγο Μηχανικό Κ.Ε. 82230 19-04-2021 14:39 19-04-2021 14:39
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5034/10-03-2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82270 19-04-2021 14:06 19-04-2021 14:06
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε 82104. 19-04-2021 13:37 19-04-2021 13:37
Έγκριση εισηγήσεων Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων του Ιδρύματος για την ανάθεση επικουρικού διδακτικού έργου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υπ. διδάκτορες (ανταποδοτικές υποτροφίες) Κ.Ε. 82438 19-04-2021 12:57 19-04-2021 12:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Κ.Ε 81798. 19-04-2021 12:00 19-04-2021 12:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε. 82130. 19-04-2021 10:11 19-04-2021 10:11
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 5066/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82369. 19-04-2021 08:50 19-04-2021 08:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης Κ.Ε. 82259. 16-04-2021 15:42 16-04-2021 15:42
Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης μιας (1) νέας θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης 16-04-2021 12:12 16-04-2021 12:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε 82095. 07-04-2021 11:33 07-04-2021 11:33
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012