Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 26215/2019) για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με ερευνητή Κ.Ε. 82057 04-12-2019 15:10 04-12-2019 15:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας θέσης Πτυχιούχου Φυσικού Ιατρικής / Ακτινοφυσικού, για δώδεκα μήνες (12) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. 04-12-2019 10:39 04-12-2019 10:39
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου, διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος, με σύμβαση εργασίας μερικούς απασχόλησης 02-12-2019 09:08 02-12-2019 09:08
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβ. εργασίας στον τομέα της Γεωπληροφορικής και Διαχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε. 81966 27-11-2019 10:22 27-11-2019 10:22
Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στη Σχολή ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-11-2019 09:42 26-11-2019 09:42
Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21776/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82022 25-11-2019 15:30 25-11-2019 15:30
Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 22617/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81548 25-11-2019 14:47 25-11-2019 14:47
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικ/κών του με αρ. πρωτ. πρότασης 18613/2019 επιλαχόντα υποψηφίου της 18454/2019 πρόσκλησης Κ.Ε. 82057 20-11-2019 15:06 20-11-2019 15:06
Έγκριση πρακτικού για την απασχόληση προσωπικού στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 21655/02-10-2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Κ.Ε. 82083 20-11-2019 11:15 20-11-2019 11:15
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 21830/2019 (ΑΔΑ: Ψ1Χ4469Β6Ν-Μ1Ψ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, κ.ε. 81810 15-11-2019 14:42 15-11-2019 14:42
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 21426/2019 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΧ469Β6Ν-ΑΑΔ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, κ.ε. 81962 15-11-2019 14:25 15-11-2019 14:25
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 21441/2019 (ΑΔΑ: 6Π9Χ469Β6Ν-ΠΒ9) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, κ.ε. 81888 15-11-2019 14:18 15-11-2019 14:18
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 21409/2019 (ΑΔΑ: ΨΖΛ8469Β6Ν-0Υ3) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, κ.ε. 81960 14-11-2019 16:06 14-11-2019 16:06
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 22406/2019 (ΑΔΑ:Ψ299469Β6Ν-ΥΩΤ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου, κ.ε. 82006 14-11-2019 15:45 14-11-2019 15:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 23797/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου διπλ. Μηχ/κού ΑΕΙ κατόχου Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Τίτλου κ.ε.81431 13-11-2019 14:07 13-11-2019 14:07

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012