Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 10112/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, κ.ε. 81548 24-06-2019 11:09 24-06-2019 11:09
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14511/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου με σύμβαση έργου κ.ε.81325 21-06-2019 13:32 21-06-2019 13:32
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12796/31-05-2019 για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή νομικών υπηρεσιών 31-05-2019 12:22 20-06-2019 13:56
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της 10624/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 ατόμου, πτυχιούχου Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.ε. 81745 12-06-2019 10:21 12-06-2019 10:21
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13499/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κ.ε.81561 07-06-2019 14:36 07-06-2019 14:36
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13485/2019 για την απασχόληση (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κ.ε.81672 07-06-2019 12:25 07-06-2019 12:25
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13216/2019 για την πρόσληψη (1) ατόμου Μηχανολόγου Μηχ/κού ή Μηχ/κού Παραγωγής&Διοίκησης κ.ε.81800 05-06-2019 12:30 05-06-2019 12:30
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12845/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου Πολιτικού Μηχανικού με σύμβαση έργου, κ.ε.81347 31-05-2019 14:18 31-05-2019 14:18
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 12787/2019 για την πρόσληψη 2 ατόμων ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, κ.ε.82083 31-05-2019 12:09 31-05-2019 12:09
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 10598/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, κ.ε. 81929 31-05-2019 10:24 31-05-2019 10:24
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 9853/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση 4 ατόμων με σύμβαση έργου, κ.ε.81336 30-05-2019 15:42 30-05-2019 15:42
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 12281/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου πτυχιούχου Βιολόγου κατόχου διδακτορικού τίτλου με σύμβαση έργου κ.ε.81717 24-05-2019 11:55 24-05-2019 11:55
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 9629/2019 (ΑΔΑ: 62ΝΜ469Β6Ν-ΘΜ9) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση (1) ατόμου, κ.ε. 81958 24-05-2019 09:40 24-05-2019 09:40
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 9567/2019 (ΑΔΑ: ΨΓΝΧ469Β6Ν-ΟΤΙ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση (1) ατόμου, κ.ε. 81966 23-05-2019 14:11 23-05-2019 14:11
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 4111/2019 (ΑΔΑ: Ω6Ο5469Β6Ν-5Σ6) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση (1) ατόμου, κ.ε. 81801 17-05-2019 10:45 17-05-2019 10:45

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012