Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 8074/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81803. 06-07-2020 10:55 06-07-2020 10:55
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τριών (3) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 29-06-2020 10:28 29-06-2020 10:28
Σχολή ΑΡ.ΜΗΧ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, χειμερινό εξάμηνο 2020-21 26-06-2020 14:23 26-06-2020 14:23
Σχολή ΜΗΠΕΡ-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδάσκοντα & εργαστηριακών Βοηθών -Χειμερινό εξάμηνο 2020-21 25-06-2020 09:19 25-06-2020 09:19
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρόσληψης Συμβασιούχων - Σχολή ΗΜΜΥ 24-06-2020 11:38 24-06-2020 11:38
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. 23-06-2020 15:53 23-06-2020 15:53
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8030/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81966 23-06-2020 13:55 23-06-2020 13:55
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7096/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81877 23-06-2020 12:56 23-06-2020 12:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης. 23-06-2020 11:02 23-06-2020 11:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης μίσθωσης έργου με διπλ/χο ΗΜΜΥ ή πτυχιούχο Πληροφορικής Κ.Ε. 82272 19-06-2020 15:07 19-06-2020 15:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη με σύμβαση διδάσκοντα για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας για τις Σχολές Η.Μ.Μ.Υ. και ΜΗΧ.Ο.Π. για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 15-06-2020 13:28 15-06-2020 13:28
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 8009/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82052 29-05-2020 15:21 29-05-2020 15:21
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 7998/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για έως 2 συμβάσεις έργου Κ.Ε. 82057 29-05-2020 15:17 29-05-2020 15:17
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7277/27-04-2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82231 29-05-2020 15:09 29-05-2020 15:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ο.Χ. με πτυχιούχους Πληροφορικής 27-05-2020 12:53 27-05-2020 12:53
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012