Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 17055/2019 (ΑΔΑ: 6Μ32469Β6Ν-ΔΙΓ) Πρόσκλησης για την πρόσληψη ενός ατόμου, Μηχ/κού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχ/κού κ.ε. 81336 23-08-2019 15:22 23-08-2019 15:22
Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της υπ’ αριθμ. 17111/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος 23-08-2019 15:17 23-08-2019 15:17
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15043/2019 πρόσκλησης ενδιαφέροντος 23-08-2019 15:11 23-08-2019 15:11
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αρίθμ. 15958/2019 (ΑΔΑ:6ΦΟΡ469Β6Ν-ΧΜΙ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση (1) ατόμου, πτυχιούχου Ελληνικής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος κ.ε. 82136 23-08-2019 14:55 23-08-2019 14:55
Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΔΙΠ στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 22-08-2019 12:47 22-08-2019 12:47
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αρίθμ. 16351/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΠΧ469Β6Ν-ΧΘΖ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση δύο ατόμων, κ.ε. 81672 02-08-2019 14:37 02-08-2019 14:37
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για σύναψη έως 3 συμβάσεων έργου με ερευνητές Κ.Ε. 82057 02-08-2019 14:17 02-08-2019 14:17
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για σύναψη έως 3 συμβάσεων έργου με μεταδιδακτορικούς ερευνητές Κ.Ε. 82057 02-08-2019 14:12 02-08-2019 14:12
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18475/2019 για την απασχόληση (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κ.ε.82076 02-08-2019 13:23 02-08-2019 13:23
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 18361/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κ.ε.81594 01-08-2019 14:08 01-08-2019 14:08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17827/2019 για την πρόσληψη (1) ατόμου πτυχιούχου ΑΕΙ, με σύμβαση εργασίας κ.ε.82147 30-07-2019 14:27 31-07-2019 13:11
Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-07-2019 13:06 26-07-2019 13:06
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 14511/2019 (ΑΔΑ:ΩΤΘΦ469Β6Ν-Λ3Δ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, κ.ε. 81325 25-07-2019 14:10 25-07-2019 14:10
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 12796/31-05-2019 (ΑΔΑ: 67ΩΕ469Β6Ν-Ρ5Ε) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση πτυχιούχου Νομικής 25-07-2019 13:51 25-07-2019 13:51
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 17111/2019 για την απασχόληση (2) ατόμων με σύμβαση έργου κ.ε.81336 17-07-2019 13:07 17-07-2019 13:07

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012