Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικ/κών επιλεγέντων στο πλαίσιο της 18454/02-08-2019 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως 3 συμβ. μίσθ. έργου 18-10-2019 13:03 18-10-2019 13:03
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικ/κών επιλεγέντων στο πλαίσιο της 18453/02-08-2019 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως 3 συμβ. μίσθ. έργου 18-10-2019 13:03 18-10-2019 13:03
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22617/2019 για την απασχόληση δύο (2) ατόμων με σύμβαση έργου κ.ε. 81548 17-10-2019 12:17 17-10-2019 12:17
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 20500/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση 1 ατόμου, κ.ε. 81812 16-10-2019 10:45 16-10-2019 10:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22406/2019 για την πρόσληψη 1 ατόμου Διπλωματούχου Χημικού Μηχανικού, με σύμβαση εργασίας κ.ε. 82006 15-10-2019 10:56 15-10-2019 10:56
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 20408/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 ατόμου, κ.ε. 82160 15-10-2019 08:22 15-10-2019 08:22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21776/2019 για την πρόσληψη 1 ατόμου Πτυχιούχου Πληροφορικής Π.Ε., με σύμβαση εργασίας κ.ε. 82022 04-10-2019 16:16 04-10-2019 16:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21830/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου Διπλωματούχου Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κ.ε.81810 04-10-2019 11:33 04-10-2019 11:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21441/2019 για την απασχόληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κ.ε. 81888 03-10-2019 15:22 03-10-2019 15:22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21426/2019για την πρόσληψη 1 ατόμου Μηχ. Παραγωγής&Διοίκησης κατόχου Διδακτορικού, κ.ε. 81962 03-10-2019 12:39 03-10-2019 12:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21655/2019 για την πρόσληψη 1 ατόμου Πτυχιούχου/Διπλωματούχου από ΑΕΙ της Ελλάδος, με σύμβαση εργασίας κ.ε.82083 02-10-2019 14:56 02-10-2019 14:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21415/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, με σύμβαση έργου κ.ε. 81879 02-10-2019 12:06 02-10-2019 12:06
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21409/2019 για την απασχόληση ενός (1) ατόμου διπλωματούχου ή πτυχιούχου ΑΕΙ , με σύμβαση έργου, κ.ε. 81960 02-10-2019 11:00 02-10-2019 11:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21401/2019 για την απασχόληση ενός (1) ατόμου κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, με σύμβαση έργου κ.ε. 81340 01-10-2019 15:49 01-10-2019 15:49
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 19207/2019 (ΑΔΑ:9ΛΝΨ469Β6Ν-Τ0Τ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου, κ.ε. 81923 01-10-2019 15:20 01-10-2019 15:20

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012