Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Βιολόγου για επτά (7) μήνες Κ.Ε. 82262 25-02-2021 09:55 25-02-2021 09:55
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 207033/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81986 24-02-2021 20:02 24-02-2021 20:02
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση εργασίας με πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού/Π.Ε. Νομικής 22-02-2021 12:19 22-02-2021 12:19
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Κ.Ε 81811. 19-02-2021 15:14 22-02-2021 10:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας θέσης (1) εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε 82269. 22-02-2021 09:32 22-02-2021 09:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με διπλωματούχο Μηχανικό Ορυκτών Πόρων Κ.Ε 81347. 19-02-2021 14:16 19-02-2021 14:16
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 21970/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82367. 19-02-2021 13:00 19-02-2021 13:00
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με α) πτυχιούχο Χημικό και β) διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Κ.Ε. 82084 19-02-2021 12:15 19-02-2021 12:15
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση έργου για διδασκαλία μαθημάτων σε Αρχιτεκτονική Σχολή Κ.Ε. 82059 19-02-2021 11:57 19-02-2021 11:57
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για διδασκαλία μαθημάτων κατά το εαρινό εξάμηνο στη Σχολή ΜΠΔ (22007/2020 πρόσκληση) Κ.Ε. 82299) 19-02-2021 11:28 19-02-2021 11:28
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για διδασκαλία μαθημάτων κατά το εαρινό εξάμηνο στη Σχολή ΗΜΜΥ (22007/2020 πρόσκληση) Κ.Ε. 82299) 19-02-2021 11:22 19-02-2021 11:22
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 1347/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82291. 19-02-2021 11:10 19-02-2021 11:10
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 1406/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82126. 19-02-2021 10:34 19-02-2021 10:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 θέση Π.Ε Διοικητικού - Οικονομικού στον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης Κ.Ε. 81580 12-02-2021 17:07 12-02-2021 17:07
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21178/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81580 11-02-2021 10:34 11-02-2021 10:34
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012