Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 8520/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση (1) ατόμου, κ.ε. 81999 25-04-2019 11:35 25-04-2019 11:35
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 10112/2019 για την απασχόληση 3 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κ.ε.81548 25-04-2019 08:39 25-04-2019 08:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση 4 ατόμων με σύμβαση έργου κ.ε. 81336 23-04-2019 12:01 23-04-2019 12:01
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της 7085/2019 (ΑΔΑ:ΨΥΤΞ469Β6Ν-3Ξ5) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη (1) ατόμου, κ.ε. 81768 23-04-2019 12:00 23-04-2019 12:00
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 9692/2019 για την πρόσληψη (1) ατόμου Διπλωματούχου Φαρμακευτικής με σύμβαση εργασίας κ.ε.81798 19-04-2019 14:26 19-04-2019 14:26
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αρίθμ. 6388/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κ.ε. 81977 19-04-2019 12:31 19-04-2019 12:31
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αρίθμ. 6387/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κ.ε. 81969 19-04-2019 12:00 19-04-2019 12:00
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αρίθμ. 6380/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κ.ε. 81314 19-04-2019 11:55 19-04-2019 11:55
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αρίθμ. 6385/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, κ.ε. 81539 19-04-2019 11:52 19-04-2019 11:52
Πρόσκληση Εκδηλ. Ενδιαφέροντος 9629/2019 για την πρόσληψη (1) ατόμου Βιολόγου με σύμβαση εργασίας, κ.ε. 81958 19-04-2019 09:43 19-04-2019 09:43
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 9567/2019 για την πρόσληψη (1) ατόμου κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος με σύμβαση εργασίας, κ.ε.81966 19-04-2019 09:01 19-04-2019 09:01
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αρίθμ.7456/28-03-2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την ενός (1) ατόμου, κε 81957 18-04-2019 15:05 18-04-2019 15:05
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αριθ. 4785/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 ατόμου Γεωπόνου, κ.ε. 82015 18-04-2019 14:38 18-04-2019 14:38
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αριθμ. 6896/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, Κ.Ε. 81881 18-04-2019 14:26 18-04-2019 14:26
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αρίθμ. 6795/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση τριών (3) ατόμων,κ.ε.81696 17-04-2019 09:58 17-04-2019 09:58

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012