Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για δώδεκα (12) μήνες. 08-04-2020 14:14 08-04-2020 14:14
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 4963/2020 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Κ.Ε 81805. 08-04-2020 12:43 08-04-2020 12:43
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 4894/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81806 02-04-2020 10:08 02-04-2020 10:08
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση με σύμβαση μίσθωσης έργου για δώδεκα (12) μήνες. 01-04-2020 13:43 01-04-2020 13:43
Πρόσκληση για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε. 81800 31-03-2020 18:54 31-03-2020 18:54
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε. 81548 31-03-2020 13:54 31-03-2020 18:32
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου Κ.Ε. 81548 31-03-2020 13:06 31-03-2020 18:28
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 3964/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81801 31-03-2020 15:38 31-03-2020 15:38
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 3902/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81801. 31-03-2020 11:45 31-03-2020 11:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με πτυχιούχο Χημικό για δώδεκα (12) μήνες. 20-03-2020 14:40 20-03-2020 14:40
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2961/2020 πρόσκλησης Κ.Ε. 82071 18-03-2020 15:15 18-03-2020 15:15
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2157/2020 πρόσκλησης Κ.Ε. 82052 18-03-2020 14:33 18-03-2020 14:33
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (1) θέση με σύμβαση έργου για δεκατρείς (13) μήνες. 09-03-2020 11:30 09-03-2020 11:30
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για (1) θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχ. Υπολογιστών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 06-03-2020 14:40 06-03-2020 14:40
Έγκριση πρακτικού της 3426/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για έως τρεις (3) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου Κ.Ε. 82095 06-03-2020 14:33 06-03-2020 14:33

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012