Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για (συν-)διδασκαλία μαθήματος "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός" της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 17-09-2020 14:42 17-09-2020 14:42
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως δύο (2) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης ΚΕ 82264. 17-09-2020 12:15 17-09-2020 12:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας μερικής απασχόλησης, για έξι (6) μήνες. 17-09-2020 09:58 17-09-2020 09:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης με σύμβαση έργου για δώδεκα (12) μήνες με Διπλ. Μηχ. Περιβάλλοντος. 16-09-2020 13:46 16-09-2020 13:46
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 12533/31-07-20 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81807. 16-09-2020 10:01 16-09-2020 10:01
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 10238/23-06-20 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82068. 16-09-2020 09:14 16-09-2020 09:14
Έγκριση πρακτικού επιλογής υποψηφίων για διδασκαλία μαθημάτων από κατόχους διδακτορικού για τη Σχολή Μηχ.Ο.Π. Κ.Ε. 82299 15-09-2020 12:13 15-09-2020 12:13
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση μίσθωσης έργου με Γεωλόγο/Μηχανικό Ορυκτών Πόρων/Μεταλλειολόγο Μηχανικό στο πλαίσιο του έργου 82230 07-09-2020 14:45 10-09-2020 14:17
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πτυχιούχο/διπλωματούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κλάδου Πληροφορικής ή Μηχανικών 10-09-2020 07:41 10-09-2020 07:41
Προκήρυξη και Περίληψη Προκήρυξης μιας θέσης ΔΕΠ στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης 03-09-2020 13:00 03-09-2020 13:00
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 11366/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81811 01-09-2020 14:01 01-09-2020 14:01
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 10352/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82231. 26-08-2020 09:45 26-08-2020 09:45
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της 8780/2020 πρόσκλησης ενδιαφέορντος Κ.Ε. 82014 25-08-2020 14:07 25-08-2020 14:07
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. 24-08-2020 13:34 24-08-2020 13:34
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη έως 3 συμβάσεων εργασίας Ο.Χ. με πτυχιούχο/διπλωματούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κλάδου Πληροφορικής ή Μηχανικών Κ.Ε. 82014 24-08-2020 13:25 24-08-2020 13:25
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012