Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 10728/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82259. 13-07-2021 09:38 13-07-2021 09:38
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού-εργαστηριακού προσωπικού-Σχολή ΜΗΧΟΠ 01-07-2021 11:58 01-07-2021 11:58
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81879. 30-06-2021 08:16 30-06-2021 08:16
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 9105/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82417 25-06-2021 10:29 25-06-2021 10:29
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 9556/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82012 25-06-2021 10:20 25-06-2021 10:20
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7847/2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 81800. 23-06-2021 14:50 23-06-2021 14:50
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ 7226/2021 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82104 23-06-2021 14:26 23-06-2021 14:26
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82095. 23-06-2021 12:37 23-06-2021 12:37
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη έως 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου, ιδ. δικαίου με ερευνητές Κ.Ε. 82057 23-06-2021 12:31 23-06-2021 12:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη (1) μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82255. 18-06-2021 13:30 18-06-2021 13:30
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9199/21-05-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε 82011. 18-06-2021 10:10 18-06-2021 10:10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για (8) οκτώ μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82006. 15-06-2021 11:53 15-06-2021 11:53
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για δώδεκα (12) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82247. 14-06-2021 13:42 14-06-2021 13:42
Προκήρυξη 4 θέσεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης (προκήρυξη 5Κ ΑΣΕΠ) 14-06-2021 12:44 14-06-2021 12:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82259. 14-06-2021 11:15 14-06-2021 11:15
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012