Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος δύο φωτογραφικών αισθητήρων υψηλής ανάλυσης και ταχύτητας Κ.Ε. 82272 27-11-2020 14:54 27-11-2020 14:54
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την λειτουργία και συντήρηση υποσταθμών πεδίων μέσης τάσης 2021 του Πολυτεχνείου Κρήτης 27-11-2020 13:32 27-11-2020 13:32
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση ανελκυστήρων και UPS του Πολυτεχνείου Κρήτης 26-11-2020 11:54 26-11-2020 11:54
Συνοπτικός Διαγωνισμός για προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού Κ.Ε. 82263 16-11-2020 17:38 16-11-2020 17:38
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μελανιών (γνήσιων/ισοδύναμων) για τις ανάγκες Σχολών και Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης 02-11-2020 14:21 02-11-2020 14:21
Συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17556/2020) για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης 02-11-2020 13:10 02-11-2020 13:10
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Κ.Ε. 82052 21-10-2020 14:12 21-10-2020 14:12
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και μονώσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης 19-10-2020 08:50 19-10-2020 08:50
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων υπολογιστών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 15-10-2020 13:32 15-10-2020 13:32
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών έτους 2020 13-10-2020 12:50 13-10-2020 12:50
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για τη φύλαξη των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 593/06.10.2020) 12-10-2020 12:41 12-10-2020 12:41
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια έντυπων βιβλίων, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 06-10-2020 14:52 06-10-2020 14:52
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επισκευή Οργάνου Υγρής Χρωματογραφίας-Φασματογραφίας Μάζας της εταιρείας Agilent Technologies 01-10-2020 14:15 06-10-2020 11:14
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 300 Kwp για ενεργειακό συμψηφισμό στο περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης 05-10-2020 15:15 05-10-2020 15:15
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επισκευή εργαστηριακού βιοαντιδραστήρα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος 05-10-2020 11:51 05-10-2020 11:51
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012