Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών-Νέα Διαδικασία ανάθεσης- για τη συντήρηση των κήπων και πρασίνου του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πολυτεχνειούπολη και Γαλλική Σχολή) 31-05-2021 14:58 31-05-2021 14:58
Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής-διοικητικής-οικονομικής υποστήριξης του ερευνητικού έργου Κ.Ε. 81552 24-05-2021 13:10 26-05-2021 14:19
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 24-05-2021 13:57 24-05-2021 13:57
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια μονάδας αεριοποίησης-ηλεκτροπαραγωγής Κ.Ε. 81552 Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 132689 22-05-2021 12:16 22-05-2021 12:16
Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σίτιση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης 06-04-2021 13:43 17-05-2021 15:14
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των κήπων και πρασίνου του Πολυτεχνείου Κρήτης (Πολυτεχνειούπολη και Γαλλική Σχολή) 14-05-2021 15:00 14-05-2021 15:00
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 13-05-2021 15:09 13-05-2021 15:09
Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων για τη συντήρηση των κτηριακών & ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Π.Κ 23-04-2021 12:15 23-04-2021 12:15
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Κ.Ε. 82262 22-04-2021 19:15 22-04-2021 19:15
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) συσκευών Μεικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality) Κ.Ε. ΕΛΚΕ 82269. 22-04-2021 11:02 22-04-2021 11:02
Συνοπτικός διαγωνισμός για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ξενόγλωσσα περιοδικά & on line βάσεις δεδομένων) για το 2021 14-04-2021 15:46 14-04-2021 15:46
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση των μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτη 13-04-2021 15:45 13-04-2021 15:45
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την αποκατάσταση των υδραυλικών βλαβών στις κτηριακές υποδομές του Πολυτεχνείου Κρήτης 13-04-2021 14:25 13-04-2021 14:25
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών και εξοπλισμού Κ.Ε. 82263 05-04-2021 14:17 08-04-2021 09:22
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την συντήρηση του Data Center του Πολυτεχνείου Κρήτης για χρονική περίοδο δύο (2) ετών 06-04-2021 11:38 06-04-2021 11:38
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012