Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Συνοπτικός διαγωνισμός για σύμβαση προμήθειας στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 2: «Αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά και ανάπτυξη δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων» του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-10-2020 14:19 01-10-2020 14:19
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αναβάθμιση του εξοπλισμού της υποδομής υπολογιστικού νέφους εργαστηρίου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης 01-10-2020 13:07 01-10-2020 13:07
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια στάνταρ προφίλ αλουμινίου, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 24-09-2020 13:22 24-09-2020 13:22
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) πεχαμέτρων για τις ανάγκες εργαστηρίου της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 22-09-2020 15:45 22-09-2020 15:45
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια περιφερεικών Η/Υ για τις ανάγκες εργαστηρίου της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης 16-09-2020 15:41 16-09-2020 15:41
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυκτικού μέσου (freon) για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 15-09-2020 13:40 15-09-2020 13:40
Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου Νο 3: «Ολοκλήρωση καινοτόμων υποδομών για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχνείου Κρήτης 14-09-2020 16:11 14-09-2020 16:11
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εξοπλισμού υπολογιστών ΚΕ 81957. 10-09-2020 09:08 10-09-2020 09:08
Mαταίωση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της 5370/31.07.2020 διακήρυξης-Υποέργο Νο3 04-09-2020 14:43 04-09-2020 14:43
Hλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του υποέργου Νο 3: «Ολοκλήρωση καινοτόμων υποδομών για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης» της Πράξης: «Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού υποδομών Πολυτεχν 31-07-2020 13:20 04-09-2020 13:44
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 28-08-2020 14:02 28-08-2020 14:02
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού επίπλων για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2020 27-08-2020 11:32 27-08-2020 11:32
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση ξυλουργικών εργασιών για τη διαμόρφωση εσοχών τοίχου και κουφωμάτων στο φουαγιέ της Πρυτανείας για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 25-08-2020 14:11 25-08-2020 14:11
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων και λοιπού εξοπλισμού Κ.Ε. 82052 06-08-2020 15:08 06-08-2020 15:08
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση σχεδιασμού και εγκατάστασης πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 03-08-2020 13:05 04-08-2020 07:27
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012