Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Λογότυπο Προμηθεύς    Αναζήτηση Αιτημάτων Προμήθειας του φορέα 99206998 - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

Δημόσιες προκηρύξεις/διακηρύξεις (πλην προσωπικού)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επίπλωσης του Συμπληρωματικού κτιρίου των Σχολών ΜΠΔ και Αρχιτ. Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 29-06-2021 14:45 29-06-2021 14:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82006. 29-06-2021 13:46 29-06-2021 13:46
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης μικροβιώματος μικροοργανισμών Κ.Ε. 82263 28-06-2021 14:16 28-06-2021 14:16
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός χημικού αντιδραστηρίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82236. 28-06-2021 10:54 28-06-2021 10:54
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 27601. 25-06-2021 13:16 25-06-2021 13:16
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) Φιάλης συνθετικού αέρα άνευ υδρογονανθράκων Κ.Ε ΕΛΚΕ 81958. 25-06-2021 11:38 25-06-2021 11:38
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) στήλης αναλυτή TOC για την αφαίρεση ιόντων χλωρίου από δείγματα θαλασσινού νερού (halogen scrubber) ΚΕ ΕΛΚΕ 81958. 24-06-2021 14:33 24-06-2021 14:33
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) Φιάλης συνθετικού αέρα άνευ υδρογονανθράκων ΚΕ ΕΛΚΕ 81958. 24-06-2021 13:57 24-06-2021 13:57
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού ψηφιακής παρουσίασης και δημιουργίας 3D ξεναγήσεων 23-06-2021 13:54 23-06-2021 13:54
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός συστήματος φιλτραρίσματος νερού αντίστροφης όσμωσης κλειστού τύπου 5 σταδίων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82012. 22-06-2021 14:10 22-06-2021 14:10
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή της μηχανής MTS mod 810 της Σχολής ΑΡΜΗΧ 17-06-2021 14:28 17-06-2021 14:28
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και μονώσεων, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης. 16-06-2021 13:45 16-06-2021 13:45
Πρόσκληση υποβολής προσφορών-Νέα Διαδικασία ανάθεσης- για τη συντήρηση των κήπων και πρασίνου, για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 15-06-2021 14:42 15-06-2021 14:42
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και ανανέωση αδειών χρήσης για λογισμικό προστασίας σταθμών εργασίας και διακομιστών από ιούς, malware και επιθέσεις ransomware, crypto και zero-day attacks, διάρκειας ενός (1) έτους για τις ανάγκες του Πολυτ 15-06-2021 11:55 15-06-2021 11:55
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια διακομιστή φιλοξενίας εικονικών μηχανών για τις ανάγκες του Πολυτεχνείου Κρήτης 02-06-2021 13:59 02-06-2021 13:59
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012