Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη Πρυτανικών Εκλογών

 • 1
 • Συντάχθηκε 08-02-2013 15:49 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης απευθύνει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όσους ενδιαφερόμενους διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την ανάδειξη τους στη θέση του Πρύτανη του Ιδρύματος.

  Λεπτομέρειες για την πρόσκληση μπορείτε να να βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

  Με νεότερη ανακοίνωση παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων έως τις 27/2/2013. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση στη διεύθυνση http://www.tuc.gr/news.html?&tx_mmforum_pi1[action]=list_post&tx_mmforum_pi1[tid]=12105#pid

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012