Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση Πρύτανη στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-02-2013 14:39 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση Πρύτανη στο Πολυτεχνείο Κρήτης έχει παραταθεί. Νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 27/2/2013.

  Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012