Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανοικτή Ακρόαση των Υποψηφίων Πρυτάνεων την Τρίτη, 19 Μαρτίου και Ανακοίνωση Διεξαγωγής Εκλογών Ανάδειξης Πρύτανη

 • 1
 • Συντάχθηκε 11-03-2013 15:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ προσκαλεί σε ανοικτή ακρόαση στην κοιντότητα του Ιδρύματος την Τρίτη 19 Μαρτίου 2013 και ώρα 14.00 μμ., στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου Επιστημών, τους υποψήφιους Πρυτάνεις:

  1. Καθηγ. Διγαλάκη Βασίλειο
  2. Καθηγ. Σαριδάκη Ιωάννη
  3. Καθηγ. Σμυρνιώτη Παναγιώτη

  Οι οποίοι προεπιλέχθηκαν από το Συμβούλιο ύστερα από εκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στην παρ.16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’195) όπως αντικαταστάθηκε με παρ. 8, στοιχ. γ του Ν. 4076/2012, (ΦΕΚ Α’ 159) για την εκλογή του νέου Πρύτανη του Ιδρύματος.

  Επίσης, η Επιτροπή Οργάνωσης Διαδικασίας Ανάδειξης Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης αποφασίζει η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία, με βάση τις υπ' αριθ. Φ.122.1/908/144145/Β2 (ΦΕΚ3048/τ.Α'16-11-2012) και Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19-2-2013) Υπουργικές αποφάσεις, και να διεξαχθεί την 20η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη, από ώρα 09:00 έως ώρα 15:00. Σε περίπτωση κατά την οποία κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό ψήφων, η επαναληπτική εκλογική διαδικασία, μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, να πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία και να διεξαχθεί την 21η Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 09:00 έως ώρα 15:00.

  Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την εκλογική διαδικασία θα αναρτηθούν στην ειδική σελίδα του ιστοχώρου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012