Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Εκλογικοί Κατάλογοι για την Ανάδειξη Πρύτανη

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-03-2013 14:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Αξιότιμα μέλη της Κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης,

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19-2-2013) Υπουργικής Απόφασης, “Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίζονται και τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού του Ιδρύματος και εγκρίνονται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου ή τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιούνται πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.”

  Επισυνάπτεται ο εκλογικός κατάλογος τον οποίο παρέλαβε η Επιτροπή και σχετική γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου.


  Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής

  Καθ. Α. Π. Λιάβας, Τμήμα ΗΜΜΥ
  Καθ. Μ. Παπαγεωργίου, Τμήμα ΜΠΔ
  Καθ. Κ. Προβιδάκης, Γενικό Τμήμα


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012