Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας για την Ανάδειξη Πρύτανη

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-03-2013 07:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, διεξήχθη ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Πρύτανη του
  Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο ήταν εκατόν είκοσι έξι (126). Εψήφισαν
  εκατόν είκοσι δύο (122). Έλαβαν

  1. Διγαλάκης Βασίλειος: 60
  2. Σαριδάκης Ιωάννης: 60
  3. Λευκό: 2

  Διαπιστώνεται ότι κανένας υποψήφιος δεν έλαβε τον απαραίτητο αριθμό ψήφων. Συνεπώς, η
  ηλεκτρονική ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στις 21 Μαρτίου 2013, από 09:00 έως 15:00.

  Στα συνημμένα αρχεία υπάρχει το πρακτικό καταμέτρησης ψήφων και το πρακτικό εκλογής της Επιτροπής Οργάνωσης Διαδικασίας Ανάδειξης Πρύτανη

  Συνημμένα:

  • Praktiko_1.pdf
   Μεταφορτώσεις: 1713, Μέγεθος: 28 KB bad/type
  • Praktiko_2.pdf
   Μεταφορτώσεις: 1746, Μέγεθος: 26 KB bad/type
 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012