Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας για την Ανάδειξη Πρύτανη - Εκλέχθηκε ο καθηγητής κος Διγαλάκης

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-03-2013 15:57 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Την Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013, διεξήχθη η επαναληπτική ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη
  Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο ήταν εκατόν είκοσι έξι (126). Εψήφισαν εκατόν είκοσι τρεις (123). Έλαβαν

  1. Διγαλάκης Βασίλειος: 62
  2. Σαριδάκης Ιωάννης: 58
  3. Λευκό: 3

  Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.

  Πρύτανης αναδεικνύεται ο κ. Βασίλειος Διγαλάκης.

  Στα συνημμένα αρχεία είναι τα σχετικά πρακτικά.

  Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής

  Καθ. Αθανάσιος Π. Λιάβας, Τμήμα ΗΜΜΥ
  Καθ. Μάρκος Παπαγεωργίου, Τμήμα ΜΠΔ
  Καθ. Κωνσταντίνος Προβιδάκης, Γενικό Τμήμα

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012