Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Στρατηγικός Σχεδιασμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-06-2013 09:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 25-06-2013 11:52

  Προς
  την Πολυτεχνειακή Κοινότητα  Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ξεκινήσει τη δημιουργία Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης το οποίο έχει στόχο, μεταξύ άλλων, να γίνει το Ίδυμά μας ένα "ανοιχτό εργαστήριο" έρευνας και τεχνολογίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και να συμβάλλει στην υγεία και ευζωία όχι μόνο της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας στο σύνολό της.

  Με αυτό το σκοπό, σας προωθούμε επιστολή της Πρυτανείας με τους στόχους της πρωτοβουλίας και την αφίσα με τις προτεινόμενες ενέργειες για ανάρτηση στους χώρους εργασίας.

  Εκ μέρους της Πρυτανείας
  Γραφείο Πρύτανη και Αναπληρωτών Πρύτανη

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012