Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απάντηση Πολυτεχνείου Κρήτης προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ για προβλήματα στέγασης

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-03-2015 16:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Κοινοποιείται η απάντηση του Πολυτεχνείου Κρήτης προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για προβήματα στέγασης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης:

  "Η Φοιτητική Εστία του Πολυτεχνείου Κρήτης κατασκευάστηκε στις αρχές τις δεκαετίας του 1990 όταν στο Ίδρυμα λειτουργούσαν 3 Σχολές με περίπου 500 φοιτητές. Μπορεί να φιλοξενήσει 78 φοιτητές και η διαχείρισή της γίνεται από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών του Πολυτεχνείου καθώς στα Χανιά δεν υπάρχει δραστηριοποίηση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας. Έτσι το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αναλάβει την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Φοιτητικής Εστίας καθώς και την συντήρησή της.

  Σήμερα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, φοιτούν περισσότεροι από 4000 προπτυχιακοί και σχεδόν 1000 μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες. Κατά σε συνέπεια λιγότερο από το 2% των φοιτητών μας μπορεί να έχει τελικά πρόσβαση στην Εστία, δηλαδή πολύ λιγότεροι από αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια που η χώρα και οι οικογένειες βιώνουν αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι αιτήσεις εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία έχουν πολλαπλασιαστεί. Ενδεικτικό της οξύτητας του προβλήματος είναι ότι ολοένα και περισσότεροι φοιτητές αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, καθώς βρισκόμαστε σε νησί, σε μια πόλη με υψηλό κόστος ζωής.

  Οι διοικήσεις του Πολυτεχνείου προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χορηγώντας στεγαστικό επίδομα σε όσους από τους δικαιούχους δεν μπορούσαν να στεγαστούν στην Φοιτητική Εστία του Ιδρύματος. Το στεγαστικό επίδομα χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη και ανακούφιζε -έστω και εν’ μέρει- τους δικαιούχους.

  Εναλλακτική επιλογή του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη στέγαση των φοιτητών του, θα ήταν η ενοικίαση ξενοδοχείου. Δεδομένης όμως της τουριστικής κίνησης της πόλης των Χανίων, μια τέτοια επιλογή έχει απαγορευτικό κόστος, ενώ αντίστοιχη προσπάθεια ενοικίασης ξενοδοχείου στο παρελθόν ήταν άκαρπη.

  Το Ίδρυμα έλαβε πρόσθετη επιχορήγηση ύψους 60.000 € από το Υπουργείο Παιδείας στις 13-11-2014, παράλληλα τροποποιήθηκε ο τακτικός προϋπολογισμός για να ενσωματωθεί το συγκεκριμένο ποσό στον προϋπολογισμό με την αιτιολογία ότι θα δοθεί ως στεγαστικό επίδομα στους φοιτητές και τέλος εγκρίθηκε από το Υπουργείο στις 1-12-2014. Το επίδομα έχει καθοριστεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος στα 180 ευρώ μηνιαίως και δόθηκε σε 113 δικαιούχους τον Ιανουάριο και κάλυπτε επιδότηση ενοικίου για 3 περίπου μήνες. Σχετικά με το ύψος του επιδόματος, η Σύγκλητος θεώρησε το ποσό αυτό επαρκές, ενώ τυχόν αύξηση του επιδόματος θα είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγησή του σε μικρότερο αριθμό δικαιούχων με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια.

  Ταυτόχρονα, ενσωματώσαμε στον πενιχρό προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το 2015 το ποσό των 60.000 € για επίδομα στέγασης αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα του και την κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης των φοιτητών. Σημειώνουμε εδώ ότι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος έχει περικοπεί κατά τα δύο τρίτα την τελευταία τετραετία και η Σύγκλητος έχει ευθέως δηλώσει ότι ο φετινός προϋπολογισμός είναι απολύτως πλασματικός καθώς δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας.

  Κατά την διαδικασία θεώρησης του τελευταίου εντάλματος πληρωμής, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προσδιόρισε ότι υπάρχει νομικό κενό και ότι η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος δεν προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις. Με δεδομένη την χρονική πίεση και το διακύβευμα να απολεσθούν εγκεκριμένοι πόροι συμφωνήσαμε με τον Επίτροπο να θεωρηθεί το εν΄ λόγω ένταλμα και δεσμευτήκαμε ότι δεν θα εκδώσουμε άλλο μέχρι την πλήρη νομική διερεύνηση του θέματος.

  Τους τελευταίους δύο μήνες, είμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο το οποίο αναγνωρίζει το νομικό κενό και ότι για να αλλάξει χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Δεδομένου ότι μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση παίρνει χρόνο εξετάσαμε εναλλακτικά σενάρια όπως να δοθούν τα χρήματα υπό την μορφή υποτροφιών.

  Αλλά και εδώ πέσαμε σε νομικό κενό. Συγκεκριμένα, ο Νόμος 4009/2011, Άρθρο 54 δίνει τη δυνατότητα στα ιδρύματα να χορηγούν σε φοιτητές τους υποτροφίες, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση. Αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει ότι οι ειδικότεροι όροι καθορίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος. Τη στιγμή που ο Οργανισμός του ιδρύματος δεν έχει εγκριθεί, ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί με συνέπεια να ισχύουν οι διατάξεις του προγενέστερου νόμου 3549/2007, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα ανταποδοτικών υποτροφιών, αλλά προσδιορίζει ότι οι όροι καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, που όμως ποτέ δεν εκδόθηκε.

  Ταυτόχρονα, πέρα από το βραχυπρόθεσμο μέτρο της επιδότησης ενοικίου προσπαθήσαμε να βρούμε μόνιμη λύση μέσα από την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Παλιού Ψυχιατρείου οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Οι εγκαταστάσεις, αν και χρήζουν σημαντικών επιδιορθώσεων και επισκευών, θα μπορούσαν να προσφέρουν υπό προϋποθέσεις σημαντική ανακούφιση στο πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών μας. Δυστυχώς, αν και υπήρξαν σημαντικές προσπάθειες από πλευράς μας για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο ΤΕΙ Κρήτης, αυτές δεν ευοδώθηκαν καθώς η Διϋπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με την 250/28.5.2014 απόφασή της παραχώρησε τις εγκαταστάσεις στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την εκμετάλλευση.

  Αμέσως μετά την εξέλιξη αυτή, το Ίδρυμα στράφηκε στην αναζήτηση πόρων για την κατασκευή μιας νέας Φοιτητικής Εστίας στην Πολυτεχνειούπολη.

  Στις 17 Απριλίου 2014, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων κοινοποίησε στο Πολυτεχνείο Κρήτης εγκύκλιο με θέμα: «Οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2014 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2015 – 2017 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2014 – 2017». Σύμφωνα με τις οδηγίες, το Ίδρυμα θα είχε την ευκαιρία να αναμορφώσει έργα τα οποία επρόκειτο να απενταχθούν, καθότι ήταν αδρανή για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα συντάσσονταν νέα Τεχνικά Δελτία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι οι νέοι προϋπολογισμοί θα ήταν μειωμένοι κατά 50%. Μεταξύ των αδρανών έργων στο Πολυτεχνείο Κρήτης ήταν το κτίριο φοιτητικού κέντρου και αίθουσας τελετών, καθώς και το κτίριο στέγασης Πρυτανείας, Διοικητικών Υπηρεσιών και αίθουσας Συγκλήτου. Ο συνολικός προϋπολογισμός των αδρανών έργων ήταν 7.300.000 ευρώ.

  Η Διοίκηση του Ιδρύματος, έχοντας συναίσθηση των προτεραιοτήτων αλλά κυρίως του οικονομικού περιβάλλοντος, προχώρησε άμεσα στην απένταξη των παραπάνω αδρανών έργων και στη σύνταξη τεχνικού Δελτίου για την Ανέγερση Β' Φάσης Φοιτητικής Εστίας με Π/Υ 3.000.000 ευρώ και χωρητικότητα περίπου 70 φοιτητών.

  Ακολούθησε μακρόχρονη και επίμονη διαπραγμάτευση τόσο σε υπηρεσιακό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο με το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα ήταν η ένταξη του κτηρίου της Β’ Φάσης της Φοιτητικής Εστίας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

  Η μελέτη του νέου κτηρίου γίνεται ήδη από την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος και με την προϋπόθεση ότι θα τεθούν στην διάθεση του Ιδρύματος τα απαιτούμενα κονδύλια, το έργο θα μπορούσε να δημοπρατηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ο σχεδιασμός της νέας εστίας θα είναι τέτοιος που να επιτρέπει την τμηματική κατασκευή της και κατά συνέπεια τυχόν εύρεση νέων πόρων θα μπορούσε να οδηγήσει άμεσα σε αύξηση της σχεδιαζόμενης χωρητικότητάς χωρίς νέα μελέτη."

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012