Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έκδοση «Παραρτήματος Διπλώματος» (Diploma Supplement)

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-07-2015 13:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Διοίκηση του Ιδρύματος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι οι Σχολές «Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» και «Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» μπορούν πλέον να εκδίδουν το έντυπο «Παράρτημα Διπλώματος» (Diploma Supplement) σύμφωνα με το ΦΕΚ 1091/Β/2006, περί καθορισμού αυτών.

  Το παράρτημα διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης αλλά περιγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συμπληρώνει τις πληροφορίες που ήδη περιλαμβάνονται στα πρωτότυπα διπλώματα ή πτυχία, διευκολύνοντας την κατανόησή τους, ιδίως από εργοδότες ή οργανισμούς εκτός της χώρας έκδοσής τους.

  Κάθε πτυχιούχος φοιτητής/τρια των δύο προαναφερθέντων Σχολών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του/της μπορεί να αιτηθεί την έκδοσή του από τη Γραμματεία της Σχολής του χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

  Έχουν δοθεί οδηγίες και στις υπόλοιπες Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης και αναμένεται σύντομα να είναι σε θέση να εκδίδουν Παραρτήματα Διπλώματος για τους αποφοίτους τους.

  Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012