Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόφαση Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για την οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος λόγω έλλειψης χρηματοδότησης

 • 1
 • Συντάχθηκε 28-08-2015 11:27 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Απόφαση 407ης/27-8-2015 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως και τα υπόλοιπα Ελληνικά Πανεπιστήμια, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Οι δημόσιες επιχορηγήσεις έχουν μειωθεί κατά 70% την τελευταία πενταετία. Το 2015, παρ’ όλο που έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις για την 1η και τη 2η δόση χρηματοδότησης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης από το ΥΠοΠαιΘ συνολικού ποσού 1.782.000 € εκ των προβλεπόμενων 1.980.000 €, αυτές βρίσκονται στην κρίση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δεν έχουν καταβληθεί χρήματα στο Ίδρυμα πέραν ενός ποσού 37.500 € που αφορά το έκτακτο διδακτικό προσωπικό.

  Αποτέλεσμα της έλλειψης χρηματοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους είναι το ταμειακό υπόλοιπο του Πολυτεχνείου Κρήτης να ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε μόλις 223.368 €, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύματος όπως έχει διαμορφωθεί από τα ανεξόφλητα παραστατικά ετών 2011-2015 καθώς και τις ήδη εγκεκριμένες δαπάνες και τα ληφθέντα παραστατικά να ανέρχεται σε 1.381.963 €.

  Με βάση τα ανωτέρω, η Σύγκλητος του Ιδρύματος, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές του Ιδρύματος και τις οικογένειές τους αυτή τη δύσκολη περίοδο της πολιτικής και οικονομικής κρίσης, προτείνει την κάλυψη των στοιχειωδών δαπανών ώστε το Ίδρυμα να παραμείνει ανοικτό κατά το χειμερινό εξάμηνο: των δαπανών μισθοδοσίας των υπογεγραμμένων συμβάσεων του έκτακτου διδακτικού προσωπικού, την απόδοση των κρατήσεων μηνός Ιουλίου, την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ιδρύματος (σίτιση, φύλαξη, καθαριότητα, μεταφορά φοιτητών), την κάλυψη δαπάνης των απολύτως απαραίτητων φόρων και τελών, την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος και την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο.

  Ο συνδυασμός της παντελούς έλλειψης χρηματοδότησης, των ασφυκτικών διαδικασιών του Δημοσίου και της αποθάρρυνσης δράσεων εξωστρέφειας που μπορούν να προσελκύσουν πρόσθετους πόρους, οδηγεί το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο σε υποβάθμιση. Την ίδια στιγμή, τα Πανεπιστήμια των γειτονικών μας χωρών αναπτύσσονται, ιδρύουν αγγλόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και προσελκύουν ξένους φοιτητές.

  Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης τονίζει ότι δεν είναι δυνατή η έξοδος από την κρίση χωρίς επένδυση στην Παιδεία. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει το δυναμικό για να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης ζητεί επιτακτικά από την Πολιτεία:

  • Να θέσει την Παιδεία ως άμεση προτεραιότητα και να καταβάλλει όλες τις εκκρεμούσες δόσεις χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων με τον πρώτο κύκλο πληρωμών οφειλών του Δημοσίου. Σε διαφορετική περίπτωση το Ίδρυμα θα βρεθεί πολύ σύντομα σε αδυναμία λειτουργίας.
  • Να ενισχύσει σημαντικά τις χρηματοδοτήσεις των Πανεπιστημίων στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους.
  • Να προχωρήσει στις απαιτούμενες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν δράσεις εξωστρέφειας.
  • Να πραγματοποιήσει τις επείγουσες και εκκρεμούσες παρεμβάσεις που θα απαγκιστρώσουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο από το ασφυκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο και τον κεντρικό έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας που περιορίζει τη διοικητική, νομική και οικονομική του αυτοτέλεια.

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012