Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανέγερση Β΄ φάσης φοιτητικής εστίας

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-10-2015 11:11 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος, αποφάσισε πριν από ενάμιση χρόνο, την άνοιξη του 2014, την ανέγερση δεύτερης φάσης κτιρίων φοιτητικών Εστιών. Η έγκριση του Τεχνικού Δελτίου της δεύτερης φάσης κατέστη εφικτή μετά από εξαντλητικές προσπάθειες των Υπηρεσιών του Ιδρύματος και την αποφασιστικότητα της Διοίκησης να θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα το ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Το Τεχνικό Δελτίο υποβλήθηκε προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας στις 2 Μαΐου 2014, με παράλληλη απένταξη αδρανών έργων δευτερεύουσας σημασίας και εγκρίθηκε στις 17/12/2014 με συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ. Φέτος εξασφαλίστηκαν τα απαραίτητα κονδύλια στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2016, ώστε να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου.

  Προς αυτή την κατεύθυνση συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία προμελέτη η οποία και θα υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου (ΤΣ) η οποία τοποθετείται την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Ήδη η Τεχνική Υπηρεσία εργάζεται (υπό την αίρεση τυχόν παρατηρήσεων του ΤΣ), στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης και της οριστικής μελέτης, η οποία και θα αποτελεί την βάση τόσο του τεχνικού φακέλου που θα υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομία ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια, όσο και του τεύχους δημοπράτησης. Οι παραπάνω διαδικασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε στις αρχές του 2016 να δημοπρατηθεί το έργο.

  Κατά τη φάση της προμελέτης τέθηκαν ως στόχοι:

  • Η μεγιστοποίηση των διαθέσιμων χώρων δεδομένης της οικονομικής κατάστασης και της περιορισμένης διαθεσιμότητας πόρων χωρίς να θυσιάζεται λειτουργικότητα και χρηστικότητα.
  • Η τήρηση των προδιαγραφών του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος του ΠΚ
  • Η δυνατότητα επίτευξης σύντομων χρόνων αποπεράτωσης και η δυνατότητα επαναληψιμότητας των λογικών ενοτήτων που δημιουργούνται.
  • Ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών και της ανάγκης συντήρησης των κτιρίων κυρίως μέσω της απλοποίησης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, της χρήσης δοκιμασμένων υλικών και κατασκευαστικών μεθόδων, της χρήσης αποδοτικών Η/Μ υποδομών καθώς και της πρόβλεψης πλήρους επισκεψιμότητας αυτών.
  • Η αισθητική και λειτουργική ενοποίηση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές.

  Με βάση τους πιο πάνω στόχους, η αρχιτεκτονική λύση που προτείνεται κατά τη φάση της προμελέτης είναι η κατασκευή αριθμού τυποποιημένων κτισμάτων των 15 διαμερισμάτων μαζί με κλιμακοστάσια και βοηθητικούς χώρους. Ανάλογα με τις υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες του ιδρύματος, θα κατασκευασθεί σε πρώτη φάση ο ανάλογος αριθμός τυποποιημένων κτηρίων. Ταυτόχρονα, το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει την δυνατότητα σε μεταγενέστερο χρόνο να επαναλάβει την κατασκευή πρόσθετων τυποποιημένων μονάδων διαμερισμάτων σε προσθήκη κατ’ επέκταση, μέχρι την ολοκλήρωση των αναγκών στέγασης των φοιτητών του.

  Η προκήρυξη θα προβλέπει τμηματική παράδοση, ώστε ένας αριθμός τυποποιημένων κτισμάτων να παραδοθεί προς χρήση το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17. Με την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση και των υπολοίπων κτισμάτων, πριν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, θα δοθεί οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών του Ιδρύματος.

  Στοιχεία της αρχιτεκτονικής πρότασης που υιοθετήθηκε

  Οι κτιριακοί όγκοι τοποθετούνται αφενός σε συνέχεια του όγκου του υφισταμένου κτιρίου Εστίας, αφετέρου σε συνέχεια του όγκου της ελικοειδούς ράμπας του.

  Η εξυπηρέτηση των κινήσεων γίνεται μέσω του πεζόδρομου νότια της υφιστάμενης εστίας ο οποίος προεκτείνεται και μετατρέπεται σε κύριο άξονα ανατολής-δύσης. Η παραπάνω προέκταση του πεζοδρόμου προβλέπεται και από την Α' Φάση της (υπάρχουσας) Φοιτητικής Εστίας.

  Η παραπάνω χωροθέτηση προβλέπεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο του Ιδρύματος.

  Η προμελέτη περιλαμβάνει οκτώ ανεξάρτητα τυποποιημένα κτήρια συμβατικής κατασκευής αποτελούμενα από τρία επίπεδα και δώμα. Κάθε επίπεδο στεγάζει πέντε διαμερίσματα με ανεξάρτητους χώρους υγιεινής καθώς και κοινόχρηστο καθιστικό με χώρο κουζίνας-τραπεζαρίας όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές του κτιριολογικού. Εκ των πέντε διαμερισμάτων του ισόγειου επιπέδου, το ένα είναι σχεδιασμένο με προδιαγραφές Α.Μ.Ε.Α.

  Συνεπώς κάθε ανεξάρτητο κτίριο περιέχει δεκαπέντε φοιτητικά διαμερίσματα και τρία κοινόχρηστα καθιστικά με χώρο κουζίνας τραπεζαρίας.

  Η επικλινής απόληξη κάθε κτιρίου επιτρέπει τη δημιουργία βοηθητικών χώρων στο δώμα είτε για τη χρήση αποθήκης είτε πλυντηρίων είτε στέγασης ΗΜ εγκαταστάσεων.

  Τα κτίρια συνδέονται ανά τετράδες με ενδιάμεσες γέφυρες σε κάθε επίπεδο. Οι κατακόρυφες κινήσεις διενεργούνται από εξωτερικό κλιμακοστάσιο ανά δύο κτίρια ενώ κάθε τετράδα διαθέτει έναν ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση μετακομίσεων ή φοιτητών με κινητικά προβλήματα.

  Κάθε διαμέρισμα διαθέτει ιδιωτικό ημιυπαίθριο χώρο (βεράντα) για την πιο άνετη διαβίωση των φοιτητών και την αξιοποίηση του ήπιου κλίματος του Ακρωτηρίου.

  Οι ημιυπαίθριοι αυτοί χρησιμοποιούν ανάλογο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο με τα διπλά κεραμόχρωμα τοιχοπετάσματα της υφιστάμενης εστίας υπονοώντας την λειτουργική ενότητα των δύο εστιών.

  Εξυπακούεται ότι θα ακολουθηθεί η πλήρης υιοθέτηση αυστηρών ενεργειακών προδιαγραφών που θα υπερκαλύπτουν τον ΚΕΝΑΚ.


  Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης

  Συνημμένα:

  • birds_eye_SE.jpg
   Μεταφορτώσεις: 668, Μέγεθος: 1,004 KB image/jpeg
  • N_view.jpg
   Μεταφορτώσεις: 559, Μέγεθος: 950 KB image/jpeg
  • S_view.jpg
   Μεταφορτώσεις: 550, Μέγεθος: 184 KB image/jpeg
  • E_view.jpg
   Μεταφορτώσεις: 534, Μέγεθος: 627 KB image/jpeg
  • W_view.jpg
   Μεταφορτώσεις: 578, Μέγεθος: 708 KB image/jpeg
  • NW_view.jpg
   Μεταφορτώσεις: 538, Μέγεθος: 894 KB image/jpeg
  • SE_view.jpg
   Μεταφορτώσεις: 552, Μέγεθος: 64 KB image/jpeg
 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012