Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση Συγκλήτου για την κάταληψη στη Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π.

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-11-2015 17:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

  Ανακοίνωση Συγκλήτου
  Συνεδρίαση 413η/16-11-2015


  Η Σύγκλητος, έχοντας λάβει γνώση της κατάστασης, εκφράζει την ανησυχία της για την κατάληψη στη Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π. Υπενθυμίζει ότι, όπως έχει διαμορφωθεί το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το τρέχον έτος, υπάρχουν ελάχιστες δυνατότητες αναπλήρωσης των μαθημάτων ενώ παράλληλα δεν υπάρχει ευελιξία στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για παράταση του εξαμήνου, η διάρκεια του οποίου σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, ορίζεται σε δεκατρείς (13) εβδομάδες.

  Χαβρέ Δήμητρα
  Γραμματεία Συγκλήτου

  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012