Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανακοίνωση για Β' Φάση Φοιτητικής Εστίας

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-01-2016 17:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Πρυτανεία του Ιδρύματος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η μελέτη της Β' φάσης της Φοιτητικής Εστίας εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο (ΤΣ) και τη Σύγκλητο του Ιδρύματος σε συνεδριάσεις τους στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2016, αντίστοιχα. Το Πολυτεχνείο θα προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση του έργου, μετά την έγκριση και της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης του έργου από το ΤΣ και τη Σύγκλητο, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί στην από 27/10/2015 ανακοίνωση της Πρυτανείας.

  Το Τεχνικό Δελτίο της Β' φάσης της Φοιτητικής Εστίας είχε υποβληθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας στις 2 Μαΐου 2014, με παράλληλη απένταξη αδρανών έργων δευτερεύουσας σημασίας και εγκρίθηκε στις 17/12/2014 με συνολικό προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ. Η Πρυτανεία, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, κατάφεραν να εξασφαλίσουν την αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από 1.013.615 € το οικονομικό έτος 2015 σε 2.500.000 € το οικονομικό έτος 2016. Ο προϋπολογισμός έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο και τη Βουλή των Ελλήνων. Καθώς το έργο της ανέγερσης της Β' φάσης της φοιτητικής εστίας προβλέπεται να απορροφήσει περί το 1.200.000 € το οικονομικό έτος 2016, θα συνεχιστεί κανονικά και το 2016 η υποστήριξη όλων των δράσεων που συνήθως εντάσσονται στο ΠΔΕ (συντηρήσεις κτιρίων, επιστημονικού εξοπλισμού, κ.λ.π.).

  Αναγνωρίζοντας την οικονομική κατάσταση της χώρας και την περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων, η Πρυτανεία είχε θέσει ως στόχο στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος τη μεγιστοποίηση των διαθέσιμων χώρων χωρίς να θυσιάζεται η λειτουργικότητα και η χρηστικότητα. Η Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος ανταποκρίθηκε άμεσα, εκπονώντας με ίδια μέσα τη μελέτη, και εξοικονομώντας στο Ίδρυμα ένα ποσό της τάξης των 350.000 €. Η μελέτη της Β' φάσης περιλαμβάνει ανεξάρτητα τυποποιημένα κτήρια συμβατικής κατασκευής αποτελούμενα από τρία επίπεδα και δώμα το καθένα. Κάθε επίπεδο στεγάζει πέντε διαμερίσματα ενός χώρου με ανεξάρτητους χώρους υγιεινής, συνολικής καθαρής επιφανείας 19 τ.μ. το καθένα, καθώς και κοινόχρηστο καθιστικό με χώρο κουζίνας-τραπεζαρίας όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές του κτιριολογικού. Συνεπώς, κάθε ανεξάρτητο κτίριο περιέχει δεκαπέντε φοιτητικά διαμερίσματα και τρία κοινόχρηστα καθιστικά με χώρο κουζίνας τραπεζαρίας. Η αρχική προκήρυξη θα περιλαμβάνει τέσσερα κτίρια, και ανάλογα με το ποσοστό έκπτωσης που θα δοθεί με τη διαδικασία δημοπράτησης θα προκηρυχθεί άμεσα η Γ' φάση για ανέγερση περισσοτέρων κτιρίων ώστε να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.000.000 €, ενώ η συνολική δόμηση σε 3.089 τ.μ. Το προϋπολογισθέν κόστος ανά τ.μ. επομένως ανέρχεται σε 971,19 €/τ.μ., το οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα δύο πιο πρόσφατα κτίρια που δημοπρατήθηκαν πρόσφατα από το Ίδρυμα: το προϋπολογισθέν κόστος για το συμπληρωματικό κτίριο ΗΜΜΥ - ΜΠΔ ανερχόταν σε 2.330,04 €/τ.μ. ενώ για τη Β' φάση των κτιρίων ΜΗΠΕΡ σε 1.989,03 €/τ.μ.

  Η Πρυτανεία του Ιδρύματος θα ήθελε να συγχαρεί και να ευχαριστήσει την Οικονομική και την Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος για τη σημαντική τους συμβολή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του ΠΔΕ και στην εντός χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωση της μελέτης.


  Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012