Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Σχολή ΜΗΧΟΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη συμβασιούχου

 • 1
 • Συντάχθηκε 16-03-2016 13:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧ.Ο.Π.)του Πολυτεχνείου Κρήτης
  προτίθεται να αναθέσει Διδασκαλία / Φροντιστηριακό / Εργαστηριακό έργο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου-μερικής απασχόλησης για κάλυψη του μαθήματος
  ΜΟΠ 308 Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική (6ο εξάμηνο) που διδάσκεται στη Σχολή ΜΗΧ.Ο.Π. κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016.
  Οι υποχρεώσεις του προσληφθέντος αφορούν στην διδασκαλία της θεωρίας και στη διδασκαλία Φροντιστηριακών/Εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια του μαθήματος. Η παρουσία είναι απαραίτητη καθημερινά.
  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν:
  1. Διδακτορικό Δίπλωμα και αποδεδειγμένη ερευνητική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία προκειμένου να καλύψουν τη διδασκαλία του μαθήματος.
  2. Σχετικό με το αντικείμενο εργασίας Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού και Μ.Δ.Ε. ή Διδακτορικό καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διδασκαλία εργαστηριακών / φροντιστηριακών ασκήσεων στο συγκεκριμένο μάθημα.

  Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.
  Πληροφορίες για το περιεχόμενο του μαθήματος μπορούν να βρίσκουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.mred.tuc.gr).
  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι Πέμπτη 24 Μαρτίου 2015, την αίτηση, το Βιογραφικό σημείωμα, τα Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, και Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας:
  Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia<στο>mred.tuc[dot]gr

  Ο Κοσμήτορας
  της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
  Καθηγητής Εμμανουήλ Μανούτσογλου

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012