Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ενημέρωση για την Καθυστέρηση Πληρωμών στον ΕΛΚΕ λόγω της Εφαρμογής του Νόμου περί Διαύγειας

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-11-2010 20:27 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -


  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  12/11/2010

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ

  Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθεσία που τέθηκε σε εφαρμογή από 1ης Νοεμβρίου 2010, επιβάλλεται όλες τις διοικητικές πράξεις, συμβάσεις, πληρωμές, κλπ, πριν εκτελεστούν, να αναρτώνται στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" http://et.diavgeia.gov.gr/ ώστε να μπορεί να ενημερώνεται κάθε πολίτης, αλλιώς θεωρούνται παράνομες και δεν επιτρέπεται να εκτελεστούν. Δηλαδή, εκτός των άλλων διοικητικών πράξεων, πράξεων ορισμού επιτροπών, κλπ, κάθε πληρωμή (ακόμα και για ένα μολύβι!) πρέπει να αναρτάται στο Διαύγεια και να παίρνει έναν ηλεκτρονικό κωδικό ανάρτησης για να νομιμοποιηθεί. Αυτή η απαίτηση έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, αλλά και ιδιαίτερα στα Πανεπιστήμια και στους ΕΛΚΕ όπου καθημερινά εκτελούνται εκατοντάδες ή και χιλιάδες πληρωμές τόσον προμήθειας αγαθών όσο και υπηρεσιών. Εύκολα μπορεί κανείς να φανταστεί τον επιπρόσθετο τεράστιο φόρτο εργασίας και την καθυστέρηση που επιφέρει μια τέτοια υποχρέωση (σήμερα ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την ανάρτηση 1 εγγράφου είναι περίπου 12 λεπτά!).
  Επιπρόσθετα, ο νόμος και η εγκύκλιος εφαρμογής δεν καλύπτουν ερμηνευτικά όλες τις περιπτώσεις ούτε έχουν λάβει υπόψιν τους τις ιδιαιτερότητες των Πανεπιστημίων και ιδιαίτερα των ΕΛΚΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχει άγνοια σχετικά με το τι θα ακριβώς πρέπει να ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. Η τελευταία Σύνοδος των Πρυτάνεων ασχολήθηκε με το θέμα, δήλωσε πως είναι σύμφωνη με την αρχή της πλήρους διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας, εξέφρασε όμως επιφυλάξεις σχετικά με τις ασάφειες που περιέχει ο συγκεκριμένος νόμος και την δυνατότητα, με τα σημερινά δεδομένα, να εφαρμοστεί στην πράξη ως έχει. Όρισε δε επιτροπή από Αντιπρυτάνεις και Γραμματείς ΕΛΚΕ για να συζητήσει με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μια προσπάθεια, είτε να εξαιρεθούν κάποιες από τις πληρωμές ή πράξεις που εκτελούμε λόγω του τεράστιου αριθμού τους και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν, ή αν αυτό δεν γίνει δεκτό, να ξεκαθαριστεί το πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί το "Πρόγραμμα Διαύγεια" σε κάθε διοικητική και οικονομική πράξη που εκτελούμε. Έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, όλα τα πανεπιστήμια (τόσο για τις δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού όσο και για τις δαπάνες των ΕΛΚΕ) αποφάσισαν, αφού δεν είχαν άλλη λύση, να μην εκτελούν δαπάνες περιμένοντας τις τελικές εγκρίσεις και οδηγίες ώστε να αποφευχθούν τυχόν καταλογισμοί.
  Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, την Πέμπτη 11/11/2010, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύνοδος των Προέδρων και Γραμματέων των ΕΛΚΕ στην Αθήνα, στην οποία μετείχαν ο Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Γκρίτζαλης και οι Ειδικοί Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας κ. Παπάζογλου και κα Ορφανού για να υπάρξει συντονισμός και κοινή γραμμή αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτει η εφαρμογή του νόμου. Δυστυχώς, παρά την προθυμία και την καλή θέληση που επέδειξαν, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης δεν ήταν σε θέση να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις καθότι αναμένουν ακόμα τις απαντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Η σύνοδος κατόπιν τούτου, για να μπορέσει να δοθεί επιτέλους λύση και να μην παραταθεί η εκκρεμότητα, πήρε την πρωτοβουλία να προχωρήσει η ίδια στη σύνταξη λεπτομερειακών οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής του ΔΙΑΥΓΕΙΑ ανά κατηγορία δαπάνης και να συντάξει τις αναγκαίες διατυπώσεις στις διάφορες φόρμες εγγράφων ώστε, αφού υιοθετηθούν, να αρχίσουν να εφαρμόζονται από κοινού απ’ όλα τα Ιδρύματα ώστε να αποκατασταθεί η κανονική ροή των πληρωμών. Επιπρόσθετα, εξετάζονται και νομικής φύσεως προβλήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων που δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο αν τα έχει λάβει υπόψιν του ο νόμος περί ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ώστε να μην απειλούνται με ποινικές κυρώσεις οι διατάκτες των δαπανών. Οι ενέργειες αυτές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να τεθεί ο ΕΛΚΕ και πάλι σε πλήρη λειτουργία.
  Επίσης, ο ΕΛΚΕ του Π.Κ αντιμετώπισε ένα επιπρόσθετο πρόβλημα στη λειτουργία του από 22/10 έως 1/11 (21/10 έληξε η τριετής θητεία της προηγούμενης) λόγω του ότι δεν υφίστατο για το διάστημα αυτό Επιτροπή Ερευνών αφού κάποια Τμήματα, παρόλο που είχαν ειδοποιηθεί επανηλειμμένα από τα μέσα του Σεπτέμβρη, είχαν αμελήσει να εκλέξουν μέλος ΔΕΠ τους σαν μέλος της Επιτροπής όπως ορίζει ο νόμος. Η περίοδος εξ άλλου που διανύουμε και οι μήνες που έρχονται είναι εξαιρετικά δύσκολοι (από 1/1 θα πρέπει όλες οι πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα, βάσει άλλης καινούργιας νομοθεσίας, να γίνονται κεντρικά μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών - θα σας ενημερώσω εν ευθέτω χρόνω) και πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε όλη την εμπειρία μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την χιονοστιβάδα νέων κανονισμών και να προσαρμόσουμε το σύστημα και τις διαδικασίες μας ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε με τις μικρότερες δυνατές καθυστερήσεις.
  Θα σας κρατώ ενήμερους για κάθε περαιτέρω εξέλιξη και λυπάμαι για τα προβλήματα που ανέκυψαν και τα οποία όπως αντιλαμβάνεσθε οφείλονται αποκλειστικά στην γνωστή σε όλους προχειρότητα με την οποία η Πολιτεία, τις περισσότερες φορές, συντάσσει τους νόμους και υποστηρίζει την εφαρμογή τους.

  Καθηγητής Νίκος Βαρότσης
  Αντιπρύτανης & Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012