Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Σχολή ΜΗΧΟΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη συμβασιούχων

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-09-2016 15:18 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να αναθέσει Φροντιστηριακό / Εργαστηριακό έργο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου-μερικής απασχόλησης για κάλυψη των αναγκών μαθημάτων που θα διδαχθούν στη Σχολή κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017,σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση (επισυνάπτεται), βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία της Σχολής (grammateia@mred.tuc.gr) έως την 19η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012