Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Σχολή ΜΗΧΟΠ: Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη συμβασιούχου

 • 1
 • Συντάχθηκε 11-10-2016 11:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης προτίθεται να αναθέσει Φροντιστηριακό / Εργαστηριακό έργο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου-μερικής απασχόλησης για κάλυψη των αναγκών μαθήματος που διδάσκεται στη Σχολή κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017,σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους, και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία της Σχολής (grammateia@mred.tuc.gr) έως την 18η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012