Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της προσωρινής Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-11-2016 17:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 22-11-2016 17:28

  Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του για τη στελέχωση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Κανινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

  Ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛΙΔΕΚ επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο επιστημονικό έργο και σημαντική ερευνητική εμπειρία. Η Ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη:
  α. Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος Α.Ε.Ι.
  β. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή ινστιτούτου του άρθρου 13α του Ν.4310/2014.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα υπόψη της γραμματείας Συγκλήτου, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail havre<στο>dpem.tuc[dot]gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Πολυτεχνείο Κρήτης, Γραμματεία Συγκλήτου, κτήριο Επιστημών, 4ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, Χανιά, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016.

  Ο Πρύτανης
  Βασίλειος Β. Διγαλάκης

  Συνημμένα:
  Η με αρ. πρωτ. 1212/22-11-2016 πρόσκληση
  Απόσπασμα της 434/16-11-2016 Συνεδρίασης της Συγκλήτου
  Έγγραφο με ΑΔΑ 6Α3Ζ4653ΠΣ-ΤΚΡ και Νόμος 4429/2016

  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012