Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανάληψη Καθηκόντων των νέων Πρυτανικών Αρχών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 09-12-2010 13:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Προς όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας:

  Ενημερώνουμε την κοινότητα ότι σήμερα, 9/12/2010, ετέθη σε κυκλοφορία το ΦΕΚ 388 /2.12.2010 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. με τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την εκλογή μας ως Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  Κατόπιν τούτου αναλάβαμε τα καθήκοντά μας μέχρι την 31.8.2012.

  Ο Πρύτανης Οι Αντιπρυτάνεις
  Γιάννης Φίλης Θεόδωρος Μαρκόπουλος Ιωάννης Σαριδάκης


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012