Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς για εγγραφή στους Καταλόγους Κ.Η.Σ.Κ του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2018

 • 1
 • Συντάχθηκε 06-12-2017 15:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΡΟΣ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ.), προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2018       ΚΑΛΕΙ    τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων (ως τη συνημμένη ανακοίνωση) να υποβάλουν ηλεκτρονικά εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης, σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα) στο e-mail: mpartsakoulaki@isc.tuc.gr

  Τα παραπάνω υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: mpartsakoulaki@isc.tuc.gr, έως και την 27-12-2017.


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012