Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018

 • 1
 • Συντάχθηκε 22-02-2018 18:46 από Lagoudakis Michail Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: lagoudakis<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: ΔΕΠ ΗΜΜΥ.

  Αναπληρώνοντας προσωρινά τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, θα ήθελα να ενημερώσω τους προπτυχιακούς φοιτητές ότι η περίοδος εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 ξεκινάει από αύριο Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 έως και την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 (διάστημα δύο εβδομάδων), για όλες τις Σχολές του Ιδρύματος (εκτός της Σχολής ΗΜΜΥ).

  Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά. Η είσοδος στο φοιτητολόγιο γίνεται από τον ιστοχώρο http://websrv.stdnet.tuc.gr/unistudent με τα στοιχεία λογαριασμού του Μηχανογραφικού Κέντρου. Με την επιτυχή αποστολή της δήλωσης οι φοιτητές λαμβάνουν στη διεύθυνση email που έχουν δηλώσει στο φοιτητολόγιο το σχετικό Αποδεικτικό Δήλωσης για επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που δεν το λάβουν, δεν έχει καταχωρηθεί η δήλωσή τους και πρέπει να την αποστείλουν ξανά. Η δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί όσες φορές χρειάζεται μέχρι και τη λήξη της περιόδου δηλώσεων.

  Εγγραφή στο εξάμηνο οφείλουν να κάνουν και όσοι φοιτητές έχουν περατώσει τα μαθήματα, χωρίς να δηλώσουν κάποιο μάθημα. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στους ιστοχώρους μαθημάτων (eclass, courses, moodle, κλπ.) εξυπηρετεί μόνο εσωτερικές ανάγκες των μαθημάτων και των εργαστηρίων και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την παραπάνω διαδικασία εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο φοιτητολόγιο. Χωρίς την παραπάνω διαδικασία, οι φοιτητές δεν μπορούν να παραλάβουν συγγράμματα από τον Εύδοξο, ούτε να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων, ούτε να βαθμολογηθούν.

  Εκ μέρους της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012