Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στο πλαίσιο της 21781/2018 (ΑΔΑ:ΩΘ30469Β6Ν-ΖΥΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.ε. 81880

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στο πλαίσιο της 21781/2018 (ΑΔΑ:ΩΘ30469Β6Ν-ΖΥΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.ε. 81880

 • 1
 • Συντάχθηκε 08-01-2019 16:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 08-01-2019 16:18

  Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21781/04-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΘ30469Β6Ν-ΖΥΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση 1 ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο ««Ανάπτυξη συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01485)», Κ.Ε. 81880 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Κουτρούλη Ευτύχιο

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9F45469%CE%926%CE%9D-%CE%96%CE%9C2 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012