Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κ. Αθανάσιου Παπαθανασίου, Σχολή ΗΜΜΥ

 • 1
 • Συντάχθηκε 11-01-2019 11:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

   

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

   

  με θέμα

  Φωτογραφία Υψηλής Χρωματικής Πιστότητας με Φασματική Απεικόνιση

  Colour Gamut Expansion with Spectral Imaging

   

  Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, 12:00 – 14:00

  Αίθουσα 2042, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

   

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπάλας (επιβλέπων)

  Καθηγητής Διονύσιος Πνευματικάτος

  Καθηγητής Μίνως Γαροφαλάκης

   

  Περίληψη

  Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των συσκευών υπερφασματικής απεικόνισης όπως η ταχύτητα λειτουργίας, το μέγεθος, η ακρίβεια μέτρησης και η ευκολία χρήσης, έχει οδηγήσει στην αξιοποίησή τους από ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Η χρωματική αναπαραγωγή αποτελεί μία κρίσιμης σημασίας διαδικασία αφού το χρώμα χρησιμοποιείται από μεγάλο πλήθος εφαρμογών ώστε να επικοινωνηθεί πληροφορία. Η σύλληψη του χρώματος είναι η πρώτη και ενδεχομένως η κυριότερη από όλες τις διαδικασίες που προηγούνται της αποτύπωσής του. Για να επιτευχθούν υψηλές επιδόσεις στην επεξεργασία και απόδοση του χρώματος η πηγαία του μορφή θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη. Σε αυτή την εργασία, εξετάστηκε και αξιολογήθηκε η ικανότητα σύλληψης χρώματος από συσκευές λήψης εικόνας. Με την εφαρμογή πειραμάτων βασισμένα σε τυποποιημένες μεθόδους καταφέραμε να συγκρίνουμε το πλήθος των ψηφιακών χρωματικών δεδομένων σε σχέση με τις χρωματισμούς που ο μέσος άνθρωπος μπορεί να διακρίνει.  Προτάθηκε μία τροποποίηση βασισμένη στην φασματική ανάλυση για τη βελτίωση της χρωματικής σύλληψης συμβατικών συστημάτων όπως μίας τριχρωματικής κάμερας. Αυτή η τροποποίηση πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τη σχηματική συμφωνία και και το μέγεθος της κοινής περιοχής μεταξύ του τροποποιημένου χρωματικού χώρου της κάμερας και αυτού του ανθρώπινου ματιού. Επιπλέον προτάθηκε μία νέα διαδικασία για τον υπολογισμό του χρωματικού εύρους ενός υπερφασματικού απεικονιστή. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου, η μέτρηση και η βελτίωση του χρωματικού χώρου μιάς υπερφασματικής συσκευής καθίσταται δυνατή. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας κάνουν ξεκάθαρη την κυριαρχία της υπερφασματικής απεικόνισης - έναντι των συμβατικών έγχρωμων καμερών - στη σύλληψη και διασύνδεση της χρωματικής πληροφορίας.

   

  ​​​​​​​Abstract

  Latest developments in hyperspectral imaging devices, such as operational speed, size, accuracy and convenient use, has led to a broader range of applications involving such technologies. Colour reproduction is a critical procedure since colour is used in a wide big variety of applications in order to communicate information. Colour capturing is the first and propablyprobably most crucial step in colour pipeline procedures. In order to achieve good performance on colour processing and rendering, consistent primary raw data are required. In this thesis, the colour capturing capabilities of image acquisition devices are discussed and evaluated. By performing experiments based on standardisedsed methods we were able to compare the amount of digital colour inputs to the total chromaticities an average person sees. A spectral-based solution modification has beenis proposed for benefit improving the conventional colour capturing systems such as trichromatic colour cameras. This modification setup achieves higher scores, in terms of shape matching and common area coverage, of the transformed camera colour space versus the standarised human colour space. AlsoMoreover, Aa new procedure for calculating hyperspectral imager’s colour gamut has also been proposed. By using this method, it is possible to measure a hyperspectral device colour spacethe colour space of a hyperspectral device and optimise it in order to match perfectly the human-observable colour space. Finally, the results presented here made clear the dominance of the hyperspectral imaging procedure -as opposed to the conventional colour cameras- in capturing and interconnecting colour.

   

   

     Τόπος: Λ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 2042, Πολυτεχνειούπολη
  Έναρξη: 14/01/2019 12:00
  Λήξη: 14/01/2019 14:00


 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012