Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος 2982/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου διπλωματούχου ή πτυχιούχου ΑΕΙ με σύμβαση έργου, κ.ε. 81960

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 2982/2019 για την απασχόληση (1) ατόμου διπλωματούχου ή πτυχιούχου ΑΕΙ με σύμβαση έργου, κ.ε. 81960

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-02-2019 14:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την απασχόληση ενός (1) ατόμου ειδικότητας διπλωματούχου ή πτυχιούχου ΑΕΙ, με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης (2018-2019 έως 2021-2022)», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81960, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Καλλίθρακα Κόντο Νικόλαο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Φορέας χρηματοδότησης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00μμ.

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

  Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή τηλ.28210-37073

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%936469%CE%926%CE%9D-%CE%A771 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012