Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-02-2019 14:33 από Athenaki Dimitra Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: athenaki<στο>isc.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: 17-02-2019 23:36

  Κύρια: υπάλληλος. Άλλες ιδιότητες: απόφοιτος ΜΔΕ/Διδ. ΜΠΔ, απόφοιτος προπτυχιακός ΜΠΔ, υπάλληλος ΜΗΧΟΠ

  Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές ότι η περίοδος εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ξεκινάει από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 έως και την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 (διάστημα δύο εβδομάδων), για όλες τις Σχολές του Ιδρύματος.

  Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά. Η είσοδος στο φοιτητολόγιο γίνεται από τον ιστοχώρο http://websrv.stdnet.tuc.gr/unistudent με τα στοιχεία λογαριασμού του Μηχανογραφικού Κέντρου. Με την επιτυχή αποστολή της δήλωσης οι φοιτητές λαμβάνουν στη διεύθυνση email που έχουν δηλώσει στο φοιτητολόγιο το σχετικό Αποδεικτικό Δήλωσης για επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που δεν το λάβουν, δεν έχει καταχωρηθεί η δήλωσή τους και πρέπει να την αποστείλουν ξανά. Η δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί όσες φορές χρειάζεται μέχρι και τη λήξη της περιόδου δηλώσεων.

  Εγγραφή στο εξάμηνο οφείλουν να κάνουν και όσοι φοιτητές έχουν περατώσει τα μαθήματα, χωρίς να δηλώσουν κάποιο μάθημα. Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στους ιστοχώρους μαθημάτων (eclass, courses, moodle, κλπ.) εξυπηρετεί μόνο εσωτερικές ανάγκες των μαθημάτων και των εργαστηρίων και δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την παραπάνω διαδικασία εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο φοιτητολόγιο. Χωρίς την παραπάνω διαδικασία, οι φοιτητές δεν μπορούν να παραλάβουν συγγράμματα από τον Εύδοξο, ούτε να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων, ούτε να βαθμολογηθούν.

  Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012