Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 1324/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση (1) ατόμου (κ.ε. 81805)

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 1324/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση (1) ατόμου (κ.ε. 81805)

 • 1
 • Συντάχθηκε 18-02-2019 10:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 1324/2019(ΑΔΑ:6ΝΒ4469Β6Ν-8Ο1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση 1 ατόμου με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης» και ακρωνύμιο «LIGBIO-GASOFC» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01894», Κ.Ε. 81805 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Κονσολάκη Μιχαήλ

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%98%CE%94%CE%A3469%CE%926%CE%9D-38%CE%9F 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012